Talare

Första talarna vid SETT 2024

Teamet bakom SETT är stolta över att presentera de första talarna inför SETT 2024 och ge er en första tjuvtitt på programmet. Denna imponerande skara experter representerar en spännvidd av kunskap och erfarenhet som speglar konferensens engagemang för innovation, inkludering och framsteg inom utbildningssektorn.

Emelie Hahn

Motivation och engagemang genom autentisk språkundervisning – internationalisering genom digitalisering

Sedan mitt första år som lärare, i över tio års tid har jag arbetat för att eleverna ska få samarbeta med autentiska mottagare i målspråkslandet, som i mitt fall är Tyskland i undervisningen. Målet med det är att öka elevernas motivation och engagemang, samt deras intresse för målspråkslandet och att undervisningen ska kännas meningsfull – viktig och på riktigt. 

Pia Agardh

Vad gör en vass problemlösare?

Har du funderat över vilka förmågor och kompetenser som en riktigt god problemlösare behöver? Är det förmågan att analysera, att se samband och kunna dra slutsatser i nya situationer? Är det förmågan att kunna räkna, använda olika formler och metoder, eller handlar det främst om att tänka nytt och vara kreativ?

Hannah Sundkvist

Hur skriver man ett läromedel i musik?

Hur lär man ut musik – hur går det till? Hur vi lär oss musik, och hur det sedan påverkar vårt musicerande, har alltid intresserat mig. Som sjuåring fick jag lära mig spela instrument enligt suzukimetoden. Suzukimetoden innebär kortfattat att du lyssnar och härmar, för att sen lära dig att spela efter noter.

Denice Sverla

Den kompetenta eleven

Inom skolans värld är de flesta bevandrade med hur vi kan se på elever, elev i svårigheter eller elev med svårigheter. Hur eleven lär sig handlar om hur vi ser på elever och hur vi praktiserar vår elevsyn. Idag är skolan är skicklig på att förhålla sig teoretisk men att praktisera efter teori är en allt större utmaning.

Anders Härdevik

Det är dags nu… Igen!

Alla vill lyckas. Jag har hittills i min karriär inte träffat någon som gått till skolan(arbetet) med målsättningen att inte lyckas. Med fötterna i samtid och med blicken mot framtid arbetar jag tillsammans med andra i min organisation för att utveckla verksamheten till den bästa möjliga verksamheten…för varje enskild elev. Idag finner vi de största utmaningarna i den nostalgievidens som omgärdar och i många fall styr svensk skola.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!