Hållbarhet

Som en del av Easyfairs group är vi medlemmar i Net Zero Carbon Events åtagandet och förhåller oss till att vara netto noll till 2050 och att halvera våra växthusgasutsläpp till 2030.

Easyfairs åtar sig att driva våra evenemang på ett miljö- och samhällsansvarigt sätt genom att:

Våra huvudinitiativ:

Energi

Lokalen vidtar energisparåtgärder, använder använder endast grön el och vidtar andra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Energi

 • Vi begränsar vår energiförbrukning genom att noggrant kontrollera belysning, uppvärmning och nivåer för ventilation, värme och luftkonditionering (HVAC)
 • Anläggningen är är utrustad med LED-belysning

Produktion & avfall

Vi implementerar en strikt avfallshantering och avfallsminskningsplan samt begränsar användningen av plast vid våra evenemang.

Produktion & avfall

 • Vi sorterar avfallet som genereras av våra evenemang
 • Vi lägger ut återanvändbara mattplattor på våra evenemang
 • Vår Smart Badge-teknologi möjliggör en betydande minskning av pappersanvändningen för våra utställare.

Resor & boende

Easyfairs minskar utsläppen från resor och väljer våra föredragna samarbetspartners för boende baserat på hållbarhetskriterier.

Resor & boende

 • Cykelparkering finns mitt emot huvudentrén
 • Vi rekommenderar kollektivtrafiken
 • Vid biltransport rekommenderar vi samåkning till eventet (bilpool)
 • Mat & matavfall

  Vi tillämpar principer för hållbar matförsörjning på våra serveringsställen.

  Mat & matavfall

  • Vi uppmanar våra leverantörer att tillämpa portionskontroll vid serveringsställena för att minska avfall
  • Vegetariska och veganska alternativ finns tillgängliga vid serveringsställena.
  • Vi serverar inget rött kött på Sett.
  • Vi använder upp vårt lager av engångsplats istället för att slänga det.

  Frakt & logistik

  Easyfairs monterpaket minskar transportutsläpp och avfall och vi väljer våra leverantörer utifrån hållbarhetskriterier​ .

  Frakt & logistik

  • Vi tillämpar hållbarhetskriterier i våra avtal
  • Vi väljer våra leverantörer baserat på hållbarhetskriterier för transporter

  Socialt ansvar

  Vi strävar efter att vara ett inkluderande team, omfamna mångfald med lika möjligheter för alla och förankra hållbarhet i kärnan av vårt evenemang

  Socialt ansvar

  • Seminarieprogrammet på Sett innehåller ämnen inom hållbarhet
  • Vi erbjuder en plattform för startups att presentera sina banbrytande innovationer
  • Easyfairs har en visselblåsarfunktion

  Vad gör vi på Easyfairs?

  Vi vill minska användningen av engångsprodukter​

  Att använda material en kort stund för att sedan slänga det är inte hållbart. Engångsprodukter har olika typer av påverkan på miljön – dels medför de resursförbrukning och dels hamnar de ofta i naturen vilket leder till nedskräpning. Att använda flergångsalternativ gör att vi minskar resursförbrukningen avsevärt. Dessutom bidrar det till att minska nedskräpningen.  Engångsartiklar är en stor källa till nedskräpning. Eftersom plast har svårt att brytas ner i naturen skadas många fåglar och däggdjur av att fastna i plasten eller äta av plasten.  På grund av den långa nedbrytningstiden är plast ett växande miljöproblem och att minska användningen av engångsartiklar är en åtgärd för att minska risken att plast hamnar i naturen. Engångsartiklar står också för en förbrukning av resurser. Även om produkten återvinns så förloras energi och material-värden. Det bästa är därför att använda produkten flera gånger. På så sätt sparar vi på resursuttaget från jorden men också på energi.

  Gör Easyfairs sällskap och agera för framtiden!

  UTSTÄLLARE

  Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

  Monterdesign & avfall:

  Välj ett återanvändbart monterpaket från arrangören eller designa din egen monter så att strukturen kommer att återanvändas flera gånger, år efter år. Arbeta med din monterbyggare för att göra din monter så hållbar som möjligt! Undvik att skapa ett engångsställ bara för ett tillfälle. Skapa återanvändbara skyltar (utan något datum på det) gjorda av återvinningsbart material och med miljövänligt bläck när det är möjligt. Använd LED-belysning och annan energieffektiv utrustning för din monter och glöm inte att stänga av den i slutet av dagen. Försök att inte använda matta, och om du verkligen behöver det, välj helst återanvändbara mattplattor. Om du använder vanlig matta, se till att den är återvinningsbar och att den kommer att återvinnas

  Resor & boende:

  När det är möjligt, välj kollektivtrafik eller samåkning med dina kollegor Välj ett hotell inom gångavstånd och/eller tillämpa miljövänliga metoder

  Logistik & transport:

  Konsolidera dina försändelser och använd helst transport- och logistikföretag som tillämpar hållbara metoder. Gynna lokala leverantörer för att stödja den lokala ekonomin och minska transporterna. Gynna leverantörer som uppvisar miljömässiga och sociala meriter

  Mat & matavfall:

  Ta med din egen återanvändbara vattenflaska och använd våra vattenstationer för att hjälpa oss att minska användningen av engångsplast. Om du serverar mat i din monter, välj helst lokalproducerade och växtbaserade alternativ. Notera att det från den 1 januari 2024 är förbjudet att använda engångsartiklar som innehåller mer än 15 procent plast. Läs mer här. Detta är bra att ha i åtanke när ni planerar era aktiviteter för montern. Att bryta mot denna lag kan innebära vite.Undvik matsvinn och beställ endast den mängd mat som behövs.

  Socialt ansvar:

  Ta en aktiv roll i de olika initiativ och diskussioner under evenemanget som kommer att stödja den hållbara utvecklingen inom din sektor. Inspirera besökare genom att visa upp de hållbara egenskaperna hos dina produkter.

  BESÖKARE

  Här är några praktiska tips om hur ni gör ert deltagande mer hållbart

  Certifierat som Hållbarhetsanpassat event

  Sett arrangeras av Easyfairs Nordic och som en del i vårt hållbarhetsarbete kommer Easyfairs att SUSA-certifiera samtliga egna mässor som görs på Malmömässan och Kistamässan. Läs mer om SUSA här: https://susa.nu/

  Sett är även diplomerade enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Att vara diplomerad enligt Svensk Miljöbas innebär att Easyfairs arbetar systematiskt och strukturerat för att minska sitt miljöavtryck och bidra till en positiv utveckling för människa och natur. Ett led i detta hållbarhetsarbete är att bolaget nu också kan erbjuda kunderna möjligheten att hållbarhetsanpassa deras event. Easyfairs projektledare kommer att kunna vägleda i hela processen. Läs mer om diplomeringen här.

  Prioriterade mål ur Agenda 2030:

  Ingen fattigdom

   Välgörande ändamål – Majblomman (Läs mer om Majblomman under "Vi donerar pengar till Majblomman"). Utbildning, första steget att utrota fattigdom.

  God utbildning för alla

   Med målet vill vi uppnå en ökad utbildning och kunskap inom mässans bransch. Inte bara bland de som verkar inom branschen idag utan även framtida aktörer. Vi ska uppfattas som en långsiktig och seriös aktör både bland utställare, besökare och föreläsare. Läs mer under "Vårt fullständiga hållbarhetsåtagande"

  Jämställdhet

   Vi vill uppnå en modern och jämställd mötesplats. Vi ska uppfattas som en långsiktig och seriös aktör både bland utställare, besökare och föreläsare. Vi arbetar mot en jämställd närvaro på scenen och i alla programpunkter. Lyfter både män och kvinnor i all kommunikation och på web. Läs mer under "Vårt fullständiga hållbarhetsåtagande"

  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

   Vi säkerställer att medarbetare och extern personal har rätt förutsättningar för att må bra och utföra sitt arbete. Vi har bl.a kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, bjuder på frukt och kaffe på arbetsplatsen. Easyfairs bjuder på frukost varje måndag. Vi underlättar kvalitativ undervisning för att säkerställa kvalitativa medarbetare på sikt. Samarbete med Edtech som har unga personer i sitt nätverk och deltar som utställare på Sett. Dessa start ups finns på plats under Sett på utsatt yta, Nordic Innovation Space. De får även pitcha på en öppen scen och vinnaren får en monter på Sett 2025. 

  Minskad ojämlikhet

   Eventet ska kännas välkomnande för alla. Kistamässan är handikappanpassad. Vi ser inte skillnad på personer. Partnerskap med SPSM. Lanserat Nordic Track där erfarenheter delas mellan länderna. Sett syftar till att skapa en jämlik skola för alla, oavsett om den är kommunal eller fristående t.ex.

  Easyfairs Nordic arbetar med att ta ansvar för människa och miljö, därför är det självklart för oss att eventdiplomera våra event under våren 2024.

  Vad innebär det?
  • Alla som arbetar med mässan har involverats i utvecklingen och anpassningen av vårt
  evenemang.
  • Vår eminenta hållbarhetsorganisation har utbildats inom hållbar utveckling
  • Vi har genomfört workshopar för att engagera medarbetare att ta aktivt ansvar för
  hållbarhetsaspekterna.
  • Vi har hållbarhetskrav på de leverantörer och sponsorer vi samarbetar med, vilket innebär
  att de ställer upp på våra högt ställda ambitioner.
  • Vi serverar inget rött kött på våra mötesplatser
  • Vi främjar kollektivt transportmedel till mötesplatsen och marknadsför aktivt de alternativ
  som finns
  • Mässanläggningen är anpassad så att den görs tillgänglig för människor med olika
  funktionsvarianter
  • Restaurangen på anläggningen arbetar med främst ekologiska råvaror.
  • ESG är en strategisk satsning för Easyfairs. Vi beräknar C02 footprint samt prioritering av
  åtgärder för att minska denna efter varje mässa
  • Vi uppmanar utställare att beställa monterinredning från Kista Mäss-Service där vi
  återanvänder allt material
  • Vi har gjort informationsutbytet mellan besökare och utställare helt digitalt
  • Vi har en inrättad ESG-kommitté som aktivt arbetar med att förbättra bolagets satsningar

  Vi har prioriterade mål från Agenda 2030

  1. Ingen fattigdom:
  Välgörande ändamål – Majblomman. Läs mer om Majblomman här.
  Utbildning, första steget att utrota fattigdom.     

  2. God utbildning för alla:
  Med målet vill vi uppnå en ökad utbildning och kunskap inom mässans bransch. Inte bara bland de som verkar inom branschen idag utan även framtida aktörer. Vi ska uppfattas som en långsiktig och seriös aktör både bland utställare, besökare och föreläsare.

  Seminarier och workshops. Utställare som har miniföreläsningar för alla. Vi säkerställer kvalitén på det vi gör genom marknadsundersökning innan mässan. Vi bjuder in studenter inom branschen kostnadsfritt att ta del av föreläsningarna.

  Internt:
  Vi erbjuder kostnadsfri intern utbildning via vår utbildningsportal. Vi har utbildningsbidrag. Vi mäter utfallet i enkäter som görs efter genomförandet.

  Vi har en öppen scen med utställare som är kostnadsfri för alla besökare. Vi satsar ytterligare på nätverkande för alla och har ett mingel för alla besökare och utställare som syftar till relationsbyggande och utbyte av kunskap/erfarenheter.

  Hela mässan handlar om detta för Nordiska barn. Seminarier och workshops. Utställare som har miniföreläsningar för alla. Samarbete med alla våra partners, bl.a SPSM och Internetstiftelsen som stärker vårt mål. Vi har digitala programpunkter under året i samarbete med Internetstiftelsen som är kostnadsfria och tillgängliga på internet.
  UR filmar och sänder utvalda föreläsningar kostnadsfritt.

  3. Jämställdhet: Vi vill uppnå en modern och jämställd mötesplats. Vi ska uppfattas som en långsiktig och seriös aktör både bland utställare, besökare och föreläsare.

  Vi arbetar mot en jämställd närvaro på scenen och i alla programpunkter. Lyfter både män och kvinnor i all kommunikation och på web. Under research ser vi över ämneskompetenser vi söker, efter det letar vi efter möjliga talare och där manliga talare finns inom rätt kompetens, så bokar vi dem. Vi tänker på kommunikationen och försöker i största möjliga mån vara jämställda i vår visuella kommunikation.

  Easyfairs koncernledning består av 1 man och 1 kvinna från olika länder. Eventbranschen består traditionellt sett av många kvinnor. Med förvärv av KMS (Produktion inhouse) blir det en betydligt bättre könsfördelning internt.

  4. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: Vi säkerställer att medarbetare och extern personal har rätt förutsättningar för att må bra och utföra sitt arbete. Vi har bl.a kollektivavtal, erbjuder friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, bjuder på frukt och kaffe på arbetsplatsen. Easyfairs bjuder på frukost varje måndag. Vi underlättar kvalitativ undervisning för att säkerställa kvalitativa medarbetare på sikt. Samarbete med Edtech som har unga personer i sitt nätverk och deltar som utställare på Sett. Dessa start ups finns på plats under Sett på utsatt yta, Nordic Innovation Space. De får även pitcha på en öppen scen och vinnaren får en monter på Sett 2025. 

  5. Minskad ojämnlikhet:
  Eventet ska kännas välkomnande för alla. Kistamässan är handikappanpassad. Vi ser inte skillnad på personer. Partnerskap med SPSM. Lanserar Nordic Track där erfarenheter delas mellan länderna. Sett syftar till att skapa en jämlik skola för alla, oavsett om den är kommunal eller fristående t.ex. 

  Vi donerar pengar till Majblomman

  Som ett uttryck för vårt engagemang för samhällsansvar och för att göra en positiv skillnad, har vi valt att som talargåvor donera till Majblomman. Denna donation bidrar till Majblommans viktiga arbete med att bekämpa barnfattigdom och förbättra livsvillkoren för barn i Sverige.

  Läs mer om Majblomman här.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi tillsammans arbetar för att skapa hållbara event och Easyfairs gemensamma globala initiativ. Klicka på knappen nedan för att komma till våra kontaktuppgifter

  Scroll to Top
  popup

  Get your ticket

  Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

  popup

  Hämta din biljett

  Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!