Om konferensen 2024

Information om 2025 års konferens kommer under hösten

Nordic Track arrangerades den 16 april och samlade kollegor från hela Norden för att nätverka och dela erfarenheter. Denna heldag på engelska gav ett nordiskt perspektiv på de mest aktuella skolfrågorna.

Settival

Årets Settival var för dig som är lärare eller pedagog i skola, förskola, anpassad skola eller fritidshem. Under tre dagar pågick samtal, föreläsningar och interaktiva workshops.

Här fanns möjlighet att satsa på kompetensutveckling kring allt från den senaste tekniken, forskningen, pedagogiken och didaktiken till att förbättra sin digitala kompetens, nätverka med kollegor och forma en framåtsyftande undervisning som förbereder barn och elever för framtiden.

Ledarspåret

Ledarspåret var spåret för dig med ledar- eller utvecklingsansvar! Här fick du två fullspäckade dagar av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring ledarskap och lärande i tiden.

Spåret erbjöd föreläsningar och
panelsamtal där vi lyfte frågor om bland annat ledarskapets betydelse, forskning samt utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring och framtidskompetenser. 

2024 års tema: Mellan skärmtid och samhällsansvar

År 2024 blickade vi framåt, med rötterna djupt förankrade i 2023 års tema – “Livslångt lärande” gick vi bortom skolbänkar och skärmar för att dyka in i skolan och förskolans roll i att forma morgondagens samhälle. Det handlar inte bara om den kunskap vi förmedlar utan även om hur vi anpassar oss och våra unga till en omvärld i förändring.

Digitaliseringen har utan tvekan påverkat och format våra beteenden och vårt lärande? Hur ser vi på detta framåt i diskussionen bortom skärmtid?

Vi står inför globala utmaningar, från politiska spänningar till ekonomiska kriser. Med denna bakgrund, hur rustar vi den yngre generationen?

Vi välkomnade dig till Sett 2024: En mötesplats för både insikt och förändring, där vi tillsammans navigerade i gränslandet mellan skärmtid och samhällsansvar och där reflektion mötte  innovation. Vi såg tillsammans över hur vi kan stödja barn och ungdomar i deras digitala värld, utan att förlora dem till den.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!