Om konferensen

Registreringen är öppen!

Nordic Track arrangeras den 16 april och samlar kollegor från hela Norden för att nätverka och dela erfarenheter. Denna heldag på engelska ger dig ett nordiskt perspektiv på de mest aktuella skolfrågorna.

SETTival 16-18 april

Årets SETTival är för dig som är lärare eller pedagog i skola, förskola, anpassad skola eller fritidshem. Under tre dagar pågår samtal, föreläsningar och interaktiva workshops.

Delta själv eller tillsammans med kollegor och satsa på kompetensutveckling kring allt från den senaste tekniken, forskningen, pedagogiken och didaktiken till att förbättra sin digitala kompetens, nätverka med kollegor och forma en framåtsyftande undervisning som förbereder barn och elever för framtiden.

Ledarspåret 17-18 april

Ledarspåret är spåret för dig med ledar- eller utvecklingsansvar! Här får du två fullspäckade dagar av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kring ledarskap och lärande i tiden.

Spåret erbjuder föreläsningar och
panelsamtal där vi lyfter frågor om bland annat ledarskapets betydelse, forskning samt utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring och framtidskompetenser. 

Årets tema: Mellan skärmtid och samhällsansvar

År 2024 blickar vi framåt, med rötterna djupt förankrade i förra årets tema – “Livslångt lärande” går vi bortom skolbänkar och skärmar för att dyka in i skolan och förskolans roll i att forma morgondagens samhälle. Det handlar inte bara om den kunskap vi förmedlar utan även om hur vi anpassar oss och våra unga till en omvärld i förändring.

Digitaliseringen har utan tvekan påverkat och format våra beteenden och vårt lärande? Hur ser vi på detta framåt i diskussionen bortom skärmtid?

Vi står inför globala utmaningar, från politiska spänningar till ekonomiska kriser. Med denna bakgrund, hur rustar vi den yngre generationen?

Vi välkomnar dig till SETT 2024: En mötesplats för både insikt och förändring, där vi tillsammans navigerar i gränslandet mellan skärmtid och samhällsansvar och där reflektion möter innovation. I år ser vi tillsammans över hur vi kan stödja barn och ungdomar i deras digitala värld, utan att förlora dem till den.

Scroll to Top