8-10 april 2025

Därför ska du besöka SETT

Här har du möjligheten att kompetensutvecklas, ta del av  spännande diskussioner och hitta inspiration. SETT erbjuder ett stort konferensprogram, en interaktiv utställning och möjlighet till att nätverka med likasinnade från hela Sverige.

Vi lever i en starkt föränderlig värld, där arbetsliv stöps om och branscher som service, transport och handel genomgår en snabb digital transformation. Nya beteenden etableras och hela yrkesgrupper behöver nya och andra kunskaper, kompetenser och kvalifikationer. Du som lärare, förskollärare och skolledare har en viktig roll i att navigera åt rätt håll mot detta rörligt mål som utvecklas hela tiden. På SETT vill vi ge dig hjälp att ställa in kompassen.

Därför besökte dina kollegor SETT 2024!

"A very well organized large scale Tech & educational event, benefitting different industries andpersonnel. It is an excellent platform that brings all stakeholders on the same page . There is so much inspiration and so much to learn just by visiting the stalls and of course it was totalfun! I could have stayed longer 🙂 Thanks"

Gediget konferensprogram

Konferensen på SETT erbjuder både dig, dina kollegor och medarbetare att lyssna till föreläsningar, delta i interaktiva workshops och nätverka med likasinnade. Konferensen syftar till att stärka kompetensförsörjning för professionen inom förskola och skola med målet att stärka kvalitén i utbildningen. Välj mellan flertalet programpunkter och planera för givande dagar på SETT. 

Interaktiv utställning

Utställningen på SETT ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, fanns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. SETT är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

Värdet av mötesplatsen

I en tid då vår värld blir allt mer digitaliserad och vår kommunikation i stor utsträckning sker online har betydelsen av fysiska möten aldrig varit större. Pandemin och den ökande digitaliseringen har lärt oss mycket om anpassning och flexibilitet, men de har också påmint oss om vikten av ett socialt nätverk och kvalitativa möten. SETT är inte bara en plattform för att utforska de senaste innovationerna inom utbildning; det är en mötesplats där vi i det personliga mötet hittar nya samverkansmöjligheter och erfarenhetsutbyten.

SETT är särskilt relevant för dig som arbetar som:

 • Barnskötare
 • Bibliotekarie
 • Biträdande rektor
 • Enhetschef
 • Fritidspedagog
 • Förskollärare
 • Förstelärare
 • IKT- och IT pedagog
 • IT utvecklare
 • Lärare
 • Lärarstudent
 • Pedagog
 • Politiker
 • Rektor
 • Skolledare
 • Skolchef
 • Speciallärare
 • Specialpedagog
 • Systemförvaltare

Röster från tidigare besökare

SETTivaldeltagare

 • 80% är Mycket nöjda eller Nöjda med sitt besök på SETT mot 75% 2022.
 • 71% uppger att det är Mycket viktigt eller Viktigt för deras organisation att besöka SETT mot 65% 2022.
 • 80% uppger att helhetsupplevelsen av utställarna var Mycket bra eller Bra mot 73% 2022.
 • 72% uppger att helhetsupplevelsen av konferensprogrammet var Mycket bra eller Bra mot 60% 2022.

Deltagarnas huvudsyfte med besöket:

 • 44% Få inspiration
 • 31% Kompetensutveckling
 • 11% Ta del av nyheter och trender
 • 73% upplever att syftet uppfylldes väl eller mycket väl.

10 av 10 uppger att de under SETT har fått inspiration och tankar som de kommer dela med sig av till sina kollegor

9 av 10 uppger att de under SETT har fått ny kunskap och nya verktyg att använda i sin yrkesroll.

Deltagare i Ledarspåret

 • 87% är Mycket nöjda eller Nöjda med sitt besök på SETT (mot 47% Fördjupning / 87% Kombo 2022)
 • 75% uppger att det är Mycket viktigt eller Viktigt för deras organisation att besöka SETT (mot 58% Fördjupning / 68% Kombo 2022)
 • 78% uppger att helhetsupplevelsen av utställarna var Mycket bra eller Bra (mot 62% Fördjupning / 80% Kombo 2022)
 • 78% uppger att helhetsupplevelsen av konferensprogrammet var Mycket bra eller Bra (mot 38% Fördjupning / 56% Kombo 2022)

Deltagarnas huvudsyfte med besöket:

 • 39% Få inspiration
 • 20% Kompetensutveckling, 18% Nätverka.
 • 79% uppger att syftet med besöket uppfylldes väl eller mycket väl.

10 av 10 uppger att de under SETT har fått inspiration och tankar som de kommer dela med sig av till sina kollegor

9 av 10 uppger att de under SETT har fått ny kunskap och nya verktyg att använda i sin yrkesroll.

Stort, gediget konferensprogram

SETT har ett gediget konferensprogram som riktar sig till dig som är lärare eller pedagog i skola, förskola, anpassad skola och fritidshem. Programmet är också för skolans chefer, beslutsfattare eller andra befattningar med utvecklingsuppdrag. På scen avhandlas intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel. Även ledarskapets betydelse, forskning samt utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser med mera lyfts.

Interaktiv utställning

I mässhallen har vi över 150 utställande företag som på ett eller annat sätt arbetar för att utveckla, digitalisera och förenkla skolans värld. Här får du möjlighet att uppleva deras produkter och tjänster på plats, få presentationer och ta möjligheten att ställa de olika alternativen mot varandra – under ett och samma tak. Utställningen har utvecklats till en aktiv mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner och tävlingar! Här kan du ta del av det senaste från leverantörerna som förser skolan med alla sorters material/möbler/hårdvara etc. I samarbete med alla utställare kan vi årligen bjuda in till ett gediget monterprogram.

Face-to-face i en digitaliserad värld

I en allt mer digitaliserad värld blir det fysiska mötet än viktigare. Fördjupade befintliga relationer och nya face-to-face-möten med nya kontakter bli därför alltmer viktiga och intressanta. SETT är bland annat för dig som arbetar som:

 • Barnskötare
 • Bibliotekarie
 • Biträdande rektor
 • Enhetschef
 • Fritidspedagog
 • Förskollärare
 • Förestelärare
 • IKT
 • Inom IT
 • Lärare
 • Lärarstudent
 • Pedagog
 • Politiker
 • Rektor
 • Skolledare
 • Skolchef
 • Speciallärare
 • Specialpedagog
 • Systemförvaltare
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!