Vi ses på SETT!

SETT 26-28 april blev riktigt lyckat och uppskattat av såväl besökare som utställare och talare. På plats kunde man träffa över 150 utställare och lyssna till fler än 140 talare. Mässgolvet var åter fyllt med ett efterlängtat sorl och alla skratt som delades i hallen vittnar om det. 

Den ledande mötesplatsen
inom innovativt och livslångt lärande

16-18 april 2024 på Kistamässan

På SETT 2024 djupdyker vi i tanken kring lärande i en allt mer digitaliserad värld. Vi flyttar blicken från skärmarna till större samhällsfrågor och utforskar skolans och förskolans roll i att förbereda våra unga för en komplex värld med globala utmaningar. Digitaliseringens snabba utveckling har redan börjat påverka vårt sätt att bete oss och lära oss på. SETT blir mötesplatsen där vi tillsammans söker svar på hur vi tar oss framåt, bortom skärmtiden.

Årets tema: Mellan skärmtid och samhällsansvar

Med årets tema, Mellan Skärmtid och Samhällsansvar, utforskar vi skolans och förskolans kritiska roll i att förbereda våra unga för en alltmer komplex och dynamisk värld. Hur kan vi rusta nästa generation för att navigera i takt med den snabba digitaliseringen och ständiga globala utmaningar?

SETT Meet arrangerades i augusti 2023

Vi inledde höstterminen med SETT Meet i Linköping där vi satte fokus på AI i skolan. Med över 1000 personer anmälda bjöd Internetstiftelsen och SETT tillsammans in ledande experter för att dela kunskap och insikter om hur AI förändrar skolmiljön.

Vill du ta del av innehållet?
Klicka på knappen för att komma till inspelningen.

SETT 2024: Mellan Skärmtid och Samhällsansvar

Vi välkomnar dig till SETT 2024: En mötesplats för både insikt och förändring, där vi tillsammans navigerar i gränslandet mellan skärmtid och samhällsansvar och där reflektion möter innovation. I år ser vi tillsammans över hur vi kan stödja barn och ungdomar i deras digitala värld, utan att förlora dem till den.

Läs mer »

Sveriges Skolledare nya partners till SETT 2024

SETT, Skandinaviens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, meddelar med stolthet sitt fördjupade samarbete med Sveriges Skolledare. Detta partnerskap syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och ledarskapsutveckling för att på bästa sätt stödja och forma framtidens utbildningslandskap.

Läs mer »

Pedagogisk världsnyhet på SETT 2023

Barn förvärvar kunskaper bättre om lärandet kombineras med fysisk aktivitet. Trots kunskapen om detta så stöter skolan ändå på problem på vägen. Kan pedagogiska labyrinter vara en del av lösningen?
I Lekbarns monter på SETT 2023, kunde besökare både få se och prova på en prototyp av företaget Intragates pedagogiska labyrint.

Läs mer »

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

SETT stärker samverkan med Sveriges Skolledare

Genom detta samarbete förstärker SETT sin roll som plattform för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte, där Sveriges Skolledare kommer att bidra i utvecklingen av ledarspåret. Björn Hareland, senior rådgivare på Sveriges Skolledare, uttrycker entusiasm över samarbetet: ”SETT som mötesplats erbjuder erfarenhetsutbyte kring ledarskap och lärande i tiden. Skolledaren utgör navet och har ett stort ansvar i all skolutveckling, därför är det självklart för Sveriges Skolledare att vara en del av upplägget och ledarspåret.”

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top