Mötesplatsen inom det moderna
och innovativa lärandet

Kompetensutveckling - Digitalisering - Språkfärdigheter - Inspiration

I utställningen på SETT får du träffa personer som presenterar de senaste produkterna och tjänsterna inom det innovativa och digitala lärandet. Ca 130 utställare befinner sig på plats för att informera om litteratur, datorer, programvara, inredning, utbildningar med mera. Allt för att underlätta i skolans och förskolans värld! 

MÖTS - MINGLA - NÄTVERKA

Ta tillfället i akt att möta kollegor när hela branschen samlas under ett och samma tak.


130 UTSTÄLLARE OCH 100 FÖRELÄSNINGAR

SETT erbjuder en kombinerad konferens och utställning där nya och moderna verktyg och läromedel presenteras för att underlätta i skolans värld.

Kort om programmet

Årets övergripande tema: Att vara ledare och lärare i en digital undervisningsmiljö. Att elevens lärande är fokus för undervisningen vet vi, men hur säkerställer vi det i olika typer av undervisningsmiljöer? Under pandemin fungerade skolan och den omställning som behövde göras för vissa, men inte för alla. Vikten av att möta vuxna och ha ett sammanhang blev extra tydligt. Det räcker inte med att kunna koppla upp sig för att bedriva undervisning, det behövs mer för att utmana, inspirera och locka till lärande. Detta och mycket mer lyfter vi på SETT 2022.

Internetstiftelsen skapar delar av programmet
Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top