SETTinar - digitala diskussioner

Under hösten 2020 har vi genomfört fyra SETTinar. Webinars där vi tagit upp aktuella ämnen relaterade till Covid-19, distansundervisning och hur det påverkat skolans vardag. 

Föreberedelser i studion inför SETTinar
Moderator Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen samt deltagare Linda Svanberg från Järfälla Gymnasium och Roger Terner från Kista grundskola.
50
Utställare
6000
Besök
65
Föreläsningar
  • Kostnadseffektiv kompetensutveckling
  • Bred omvärldsbevakning
  • Stärkande av ditt pedagogiska ledarskap
  • Utveckla det professionella nätverket, knyt allianser för utveckling
  • Kollegialt lärande mellan skolledare och rektorer
  • Ny kunskap och inspiration till arbetslaget
  • Det senaste inom pedagogisk utveckling
  • Möjligheten att fritt välja föreläsningar utifrån skolans utvecklingsområden
  • Utbyte av erfarenheter och kollegialt lärande

Håll dig uppdaterad – Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Scroll to Top