Vi ses på SETT!

SETT 26-28 april blev riktigt lyckat och uppskattat av såväl besökare som utställare och talare. På plats kunde man träffa över 150 utställare och lyssna till fler än 140 talare. Mässgolvet var åter fyllt med ett efterlängtat sorl och alla skratt som delades i hallen vittnar om det. 

Den ledande mötesplatsen
inom innovativt och livslångt lärande

18-20 april 2023 ses vi på Kistamässan

På SETT lyfter vi kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärandet. Ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt ställer krav på ständig anpassning och innebär nya möjligheter för både skolledare, lärare och elever. Om vi redan i förskola och skola lägger grunden för en positiv syn på lärande och stärker individens förmåga att lära om och lära nytt ges möjligheter att möta det behov som redan nu är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hur skapar vi en lust till lärande i barngrupp och klassrum? Hur bygger vi och leder en lärande organisation? Och vilka förutsättningar och verktyg krävs för att det ska fungera i praktiken?

Säkra din plats till SETT 18-20 april

En stor nyhet för SETT 2023 är att biljetten är flexibel, vilket innebär att den gäller alla dagar och ni kan komma och gå som ni vill. Priset motsvarar kostnaden för endagsbiljett 2022.

Olika biljettyper
Vi har olika biljettyper för olika mål och behov. Via knappen nedan kan du läsa mer om de olika biljetterna samt vad de inkluderar.

Kvällsöppet på SETT!

För att möjliggöra för fler att besöka SETT, så förlänger vi nu öppettiderna till 20.00 den 19 april. Kvällens tema är “Läslust” och vi välkomnar dig att ta del av samtalet kring det moderna läsandet! 

Under kvällen bjuder vi in till engagerande föreläsningar och paneler. Högaktuella skådespelaren Olof Wretling gästar oss under kvällen och berättar bland annat om hur han gjorde hoppande bokstäver till en möjlighet! Du blir även bjuden på mingel samt en rad spännande seminarier och aktiviteter i utställningen.

P.S Samma biljett som gäller på dagen gäller också på Kvällsöppet.

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har beslutat om flera ändringar i skollagen i syfte att stärka elevhälsa och utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar gälla från juni 2023 där bland annat särskolan byter namn. För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

SPSM logo
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top