Den ledande mötesplatsen inom innovativt och livslångt lärande

18-20 april 2023 ses vi på Kistamässan

Vi ses på SETT!

SETT 26-28 april blev riktigt lyckat och uppskattat av såväl besökare som utställare och talare. På plats kunde man träffa över 150 utställare och lyssna till fler än 140 talare. Mässgolvet var åter fyllt med ett efterlängtat sorl och alla skratt som delades i hallen vittnar om det. 

Årets tema: Livslångt lärande

På SETT lyfter vi kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärandet. Ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt ställer krav på ständig anpassning och innebär nya möjligheter för både skolledare, lärare och elever. Om vi redan i förskola och skola lägger grunden för en positiv syn på lärande och stärker individens förmåga att lära om och lära nytt ges möjligheter att möta det behov som redan nu är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hur skapar vi en lust till lärande i barngrupp och klassrum? Hur bygger vi och leder en lärande organisation? Och vilka förutsättningar och verktyg krävs för att det ska fungera i praktiken?

Nätverka och ta del av produktnyheter

Förutom ett gediget konferensprogram finns en aktiv utställning med företag, organisationer och start-up bolag. Ta del av spännande produktnyheter och tjänster inom det innovativa och digitala lärandet som exempelvis datorer, pekskärmar, programvara, utbildningar med flera. I utställningen ges du också möjligheten att på ett enkelt sätt delta i dialoger med andra från skolans värld, utbyta erfarenheter och inspireras.

Swedish Edtech Industry ny partner till SETT

Vi lever i en starkt föränderlig värld, där arbetsliv stöps om och branscher som service, transport och handel genomgår en snabb digital transformation. Nya beteenden etableras och hela yrkesgrupper behöver nya och andra kunskaper, kompetenser och kvalifikationer. Digital kompetens är ett rörligt mål och och utvecklas hela tiden. För elever, lärare och skolledare.

“Som branschorganisation verkar vi för att Sverige ska vara ledande i att både använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. På SETT lyfter vi kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärande där vår förmåga att utveckla kunskap, kompetens och kvalifikationer är avgörande för vår konkurrenskraft. För att utvecklas och nå en likvärdig utbildning för alla måste vi skapa arenor där en medveten samverkan mellan forskning, profession och edtechföretag sker. Partnerskapet med SETT är en sådan arena.” - Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry

Därmed ansluter Swedish Edtech Industry till partnergruppen som sedan tidigare består av Skolverket, Sollentuna, Uppsala och Internetstiftelsen.

”Branschorganisationen för edtech i Sverige jobbar strategiskt med kvalitetsutveckling både nationellt och internationellt för att stärka förutsättningarna i svensk skola kring digital kompetens. Vi ser fram emot ett samarbete där vi tillsammans kan driva samtalet om professionens kompetensutveckling och vikten av det livslånga lärandet” - Micaela Jonsson, Program Manager på Easyfairs

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top