Vi ses på SETT!

SETT 26-28 april blev riktigt lyckat och uppskattat av såväl besökare som utställare och talare. På plats kunde man träffa över 150 utställare och lyssna till fler än 140 talare. Mässgolvet var åter fyllt med ett efterlängtat sorl och alla skratt som delades i hallen vittnar om det. 

Den ledande mötesplatsen
inom innovativt och livslångt lärande

18-20 april 2023 ses vi på Kistamässan

På SETT lyfter vi kraften i den formella utbildningen som en viktig utgångspunkt i det livslånga lärandet. Ny teknik och omvärldens snabba förändringstakt ställer krav på ständig anpassning och innebär nya möjligheter för både skolledare, lärare och elever. Om vi redan i förskola och skola lägger grunden för en positiv syn på lärande och stärker individens förmåga att lära om och lära nytt ges möjligheter att möta det behov som redan nu är tydligt efterfrågade på arbetsmarknaden. Hur skapar vi en lust till lärande i barngrupp och klassrum? Hur bygger vi och leder en lärande organisation? Och vilka förutsättningar och verktyg krävs för att det ska fungera i praktiken?

Säkra din plats till SETT 18-20 april

En stor nyhet för SETT 2023 är att biljetten är flexibel, vilket innebär att den gäller alla dagar och ni kan komma och gå som ni vill. Priset motsvarar kostnaden för endagsbiljett 2022.

Kvällsöppet
I år har vi även extra kvällsöppet 19 april och din biljett gäller även under denna tid. 

Olika biljettyper
Vi har olika biljettyper för olika mål och behov. Via knappen nedan kan du läsa mer om de olika biljetterna samt vad de inkluderar.

Välkommen till SETT Meet 9 februari 2023

SETT bjuder tillsammans med Internetstiftelsen in till en kostnadsfri inspirationseftermiddag den 9 februari 2023 på temat “det livslånga lärandet”. På SETT Meet i Malmö ger fyra föreläsare dig insikter och inspiration kring lärande och är starten på SETT den 18-20 april i Stockholm.

Delta digitalt eller knip en av de begränsade platser vi erbjuder i Malmö. På plats kommer du också få en inblick i hur våra talare tacklar frågan ”Om jag var skolminister för en dag” och får en möjlighet att själv påverka budskapet vi följer upp på SETT i april.

9 februari 2023, kl: 15.00-16.45

Hybridevent: Internetstiftelsens Goto 10 Malmö alt. digitalt.

Fysisk adress: Gradängen
Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö

Det är helt kostnadsfritt att delta både fysiskt som digitalt.

Förskola Katinka

”Ansvar är motivet på det gemensamma pusslet”

Vi lär från att vi föds tills att vi dör och däremellan finns många möjligheter att utvecklas och lära. I Sverige har vi stora privilegier gällande utbildning och lärande oavsett vilka vi är och utbildningsstarten erbjuds från 1-års ålder, det är en fantastisk möjlighet!

Läs mer »

SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

Läs mer »

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

Regeringen har beslutat om flera ändringar i skollagen i syfte att stärka elevhälsa och utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ändringarna börjar gälla från juni 2023 där bland annat särskolan byter namn. För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

SPSM logo
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!
Scroll to Top