Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet

26-28 april 2022 ses vi på Kistamässan

Genom att delta på konferensen och besöka utställningen får du tre dagar fyllda med kompetensutveckling, inspiration, nätverkande och mycket mer.

Lyssna till över 100 föreläsningar och talare, träffa 150 företag, organisationer och kommuner i utställningen och besök aktivitetsytan SETTdate med praktiska workshops, minipresentationer och massa andra aktiviteter. Möt dina branschkollegor på plats och dela erfarenheter med personer från hela Sverige. 

Det senaste gällande vaccinationsbevis och deltagarbegränsningar

Med anledning av presskonferensen 10 januari. Mässor fick 1 juli 2021 en egen kategori i begränsningsförordningen (2021:8) utifrån vår förmåga att implementera tillräckliga smittskyddsåtgärder. Från och med 12 januari är mässor inkluderade i de verksamheter där krav på vaccinationsbevis för deltagare gäller. Dessutom omfattas mässor sedan 23 december (2021) av deltagarbegränsningar på 1 deltagare per 10 kvadratmeter, vilket kompletterats med ett maxantal på 500 oavsett yta från och med 12 januari. Dessa deltagarbegränsningar omprövas varannan vecka med en uttalad förväntan/uppskattning från FHM att efter fyra veckor kunna revidera dessa till mindre begränsande regler. Din och vår hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand. Vi efterföljer – liksom vi gjort genom hela pandemin - de rekommendationer och restriktioner som gäller i vårt samhälle och är i nära dialog med FHM om utvecklingen. Vi för, baserat på tillgänglig information, en tät dialog med våra deltagare, partners och utställare för att hitta de mest relevanta lösningarna och vägarna för respektive event när behov uppstår. Våra anläggningar och mötesplatser är anpassade för att ni skall få uppleva säkra evenemang, exempelvis genom att vi inlett ett globalt partnerskap med SGS- världens ledande inspektions-, verifierings-, test- och certifieringsföretag - samt att vi under projektet ”vi ses säkert” har ett samarbete med övriga mässanläggningar i Sverige där vi bl.a. har Covid-19 certifierat oss med hjälp av företaget Safe Asset Group. www.visessakert.se

Årets tema och program

Att vara ledare och lärare i en digital undervisningsmiljö 

Att elevens lärande är fokus för undervisningen vet vi, men hur säkerställer vi det i olika typer av undervisningsmiljöer? Under pandemin fungerade skolan och den omställning som behövde göras för vissa, men inte för alla. Vikten av att möta vuxna och ha ett sammanhang blev extra tydligt. Det räcker inte med att kunna koppla upp sig för att bedriva undervisning, det behövs mer för att utmana, inspirera och locka till lärande. Detta och mycket mer är i fokus för konferensprogrammet på SETT. 28/4 är det fokus förskola, fritids och särskola.

Nätverka och ta del av produktnyheter

Förutom ett gediget konferensprogram finns en aktiv utställning med företag, organisationer och start-up bolag. Ta del av spännande produktnyheter och tjänster inom det innovativa och digitala lärandet som exempelvis datorer, pekskärmar, programvara, utbildningar med flera. Var delaktig i work-shops, digitala live-sessioner och få praktiska tips genom att besöka SETTdate som är mittpunkten på mötesplatsen. I utställningen ges du också möjligheten att på ett enkelt sätt delta i dialoger med andra från skolans värld, utbyta erfarenheter och inspireras.

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT. Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

Internetstiftelsen

Kort om programmet

Internetstiftelsen skapar delar av programmet

Internetstiftelsen är kompetenspartner till SETT och kommer att bidra med ett programinnehåll där du får praktiska ingångar till ditt arbete med digital kompetens. Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen är ansvarig för denna del av programmet och kommer självklart även att delta på SETT.

Fokus kommer att ligga på hur det är att vara lärare eller ledare i en digital undervisningsmiljö. Genom att delta på föreläsningarna kommer du som undervisar att få praktiska ingångar för hur du kan arbeta med att stärka din egen och dina elevers digitala kompetens. Programmet kommer att bidra med ett innehåll som ger dig möjlighet att öka dina elevers förståelse för digitala tjänster, så att de kan utnyttja den digitala undervisningsmiljön och de digitala verktyg som finns. Vad kommer t.ex. krävas för de digitala nationella proven, eller för den nya läroplansuppdateringen som kommer hösten 2022.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!