16-18 april 2024

Vad är SETT?

Lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) är Nordens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola. SETT grundades 2012 i Stockholm och har sedan dess haft en formidabel tillväxt och anordnar mötesplatser i både Belgien och Sverige. SETT Belgien är det största evenemanget för nederländsktalande skolor och annordnas den 28-29 februari 2024 i Mechelen, för mer inormation kontakta angelique.vanaccoleyen@easyfairs.com.

SETT har fokus på det senaste inom pedagogik samt utveckling och genom att skapa nätverksytor och erfarenhetsutbyte satsar vi på bred kompetensomställning för nordisk skolpersonal och skolledning. SETT genomförs på Kistamässan i Stockholm och vid senaste genomförandet år 2023 välkomnade vi drygt 5000 besökare.

Kvällsöppet på SETT 2023!

För att möjliggöra för fler att besöka SETT, så förlängde vi öppettiderna till 20.00 den 19 april.

Kvällens tema var “Läslust” där man välkomnades att ta del av samtalet kring det moderna läsandet!

Under kvällen bjöd vi in till engagerande föreläsningar och paneler. Högaktuella skådespelaren Olof Wretling gästade oss under kvällen och berättade bland annat om hur han gjorde hoppande bokstäver till en möjlighet! Kvällen bjöd även på mingel samt en rad spännande seminarier och aktiviteter i utställningen.

Ett gediget konferensprogram

SETT 2023 erbjöd alla besökare ett gediget konferensprogram med flertalet parallella föreläsningar där besökaren fritt valde på plats vilken hen ville gå på – således ingen förbokning. På konferensen på SETT gavs inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagoger, skolledare och leverantörer, alla med erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenterades genom inspirerande föreläsningar. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar. Årets tema för SETT var Livslångt lärande.

Inför SETT 2023 hade vi 3 spåransvariga, läs mer nedan om de olika spåren.

Digital kompetens –  en förutsättning för det livslånga lärandet? 

Hur ser vi till att alla barn och unga får de bästa förutsättningarna att utveckla en digital kompetens i skolan?

Utbildning, bildning och kunskap är alla viktiga delar i det livslånga lärandet. Digital kompetens handlar om en förståelse för det digitala landskapet. Det kan till exempel handla om att kunna navigera och bidra i ett informationssamhälle där syfte och avsändare ofta är dolda för oss. Skolverkets föreläsningsprogram ger dig olika perspektiv på digital kompetens.  

Innovation för lärande

På RISE Livslångt lärande arbetar vi med att stärka skolans förmåga till förnyelse. Att utforska, utveckla och dela nya lösningar och metoder är en viktig del av det livslånga lärandet och något som blir allt viktigare i en komplex omvärld. Innovation handlar om att skapa nytt som gör nytta – och se till att det blir nyttiggjort. I RISE spår på SETT kan du ta del av flera exempel på hur man kan arbetar med innovation i många delar och lager av skolans ekosystem.

Digital kompetens A och O för det livslånga lärandet

Internetstiftelsen arbetar med att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Med den utgångspunkten har vi skapat ett program på SETT ska ge dig ett bredare perspektiv på den digitala vardagen allt för att du ska kunna utveckla din digitala kompetens som lärare, skolbibliotekarier eller ikt-pedagog. Allt med målet att skolan ska ha de bästa förutsättningarna för att stärka elevers lärande i en digital samtid.

Nyheter i programmet

Ny Programansvarig
I år presenterade vi en stor nyhet vad gäller konferensprogrammet. Med i teamet som Program Manager hade vi Micaela Jonsson som har en gedigen bakgrund när det kommer till såväl lärande i den svenska skolan, kompetensutveckling av dess pedagogiska personal och skolledning samt uppsättning av konferensprogram inom samma ämne.

Nya konferensspår
Nytt för i år var även att vi bjöd samhällsaktuella aktörer med spetskompetens inom sitt område att bidra till konferensprogrammet. RISE, Skolverket och Internetstiftelsen var alla värdar för varsitt spår som kompletterade befintligt konferensprogram. Till skillnad från tidigare hade vi i år inga speciella fokusdagar för förskolan, utan programinnehåll fanns för alla, alla dagar.

 

En kreativ och interaktiv utställning

Utställningen på SETT ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, fanns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. SETT är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

SETT stage

Mitt i utställningen har vi en scen som ärr tillgänglig för alla besökare. Här ges möjlighet att lyssna på kortare föreläsningar från partners och utställare. Ingen föranmälan behövs. 

Är du intresserad av att tala på SETT stage? Kontakta christina.olsson@easyfairs.com.

Torget för det kollegiala lärandet

Vill du ta ditt lärande till nästa nivå? Då är Torget för det kollegiala lärandet platsen för dig! Här kan du nätverka, utbyta erfarenheter och reflektera med andra deltagare.

Vi tror på att lärande sker bäst tillsammans och därför har vi skapat denna yta för att stärka lärandet på plats. På torget hittar du frågeställningar att reflektera kring tillsammans med det utvidgade kollegiet. Vi ses på Torget för det kollegiala lärandet!
#kollegialtlärande #nätverkande #erfarenhetsutbyte #reflektion #torget #lärande.

12-13.30, 19 och 20e april var Förskolepodden värdar för det kollegiala torget. Här spelades även poddsamtal in.

Planera in kommande års studiedagar!

16-18 april 2024
8-10 april 2025
14-16 april 2026

Genom att planera in studiedagar på SETT kan ditt team dra nytta av allt som mässan har att erbjuda: inspirerande föreläsningar, innovativa lösningar och ovärderliga möjligheter till nätverkande med andra inom utbildningssektorn. Arrangera egna aktiviteter i gemensam lokal, kontakta oss för att höra mer.

SETTs nätverksmingel

SETT och Lärarförbundet bjuder in dig och dina kollegor till årets efterlängtade mingel! På plats har du chansen att umgås med dina branschkollegor, baren står öppen för försäljning och det blir en stämningshöjande DJ.

VAD? Mingel för alla som deltar på SETT, oavsett besökare, utställare eller talare.

NÄR? 26 april kl: 17-19 i Bistron på Kistamässan.

ANMÄLAN? Minglet är gratis men du behöver föranmäla dig på knappen nedan.

Arrangör

Easyfairs Nordic AB

Samarbetspartner

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar på uppdrag av regeringen för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Från 1 oktober 2022 är Skolverket också beredskapsmyndighet med ansvar för att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet.

Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

www.skolverket.se

Sveriges Lärare bildades 1 januari 2023 när de två lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, skapade ett nytt gemensamt förbund. Sveriges lärare är aktivt i varje kommun och har en nationell organisation. 

www.sverigeslarare.se

Sveriges Lärare

Sveriges Skolledare är yrkes- och fackförbundet för Sveriges viktigaste chefer – alla chefer och ledare inom utbildningsområdet. Förbundet organiserar ca 17 000 medlemmar från förskola till högskola och är Sacos största chefsförbund. Sveriges Skolledare bildades den 1 januari 2023 efter att Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare gick samman i ett nytt starkt förbund.

www.sverigesskolledare.se

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. Föreningen driver kvalitetsfrågor och verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt samt bygger kunskap i och utanför nätverket. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som verkar på hela den svenska utbildningsmarknaden.

www.swedishedtechindustry.se

I Uppsala har vi Sveriges största utbildningsförvaltning med 34 000 barn och elever, 6 000 medarbetare och 200 enheter. Vårt perspektiv är 0-20 år där vårt gemensamma mål är att alla barn och elever ska ta studenten. Uppsala har två högt rankade universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). För förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innebär det en närhet till kunskap, kompetens, den senaste forskningen och möjligheter för spännande och unika samarbeten. Det är tillsammans som vi i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning kan göra störst skillnad för varje barn. Ett exempel på det är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ligger i framkant. Arbetet gör det möjligt för oss att följa varje barn från första dagen på förskolan och vidare i utbildningskedjan för att ge rätt stöd och rätt förutsättningar till varje barn och elev.

Besök oss på Uppsala.se och pedagog.uppsala.se.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

www.internetstiftelsen.se

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Och vi är en stark skolkommun. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas! Vi vill ge varje barn/elev och verksamhet de bästa förutsättningar att nå de bästa resultaten. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Skolresan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med förankring i forskning och goda erfarenheter under många år. Genom skolresan är siktet alltid inställt på att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan, att verksamheterna ska ha en hög pedagogisk kvalitet och att elevernas och skolornas resultat ska förbättras. Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Därför har vi öppnat Makerzone som är en ny kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera.  Följ med på vår resa!

www.sollentuna.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Vi arbetar för att våra målgrupper går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning. SPSM är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige för att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga.

www.spsm.se

SPSM logo

Utdanningsforbundet organiserer over 190.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Utdanningsforbundet er Norges største fagorganisasjon i utdanningssystemet.

www.utdanningsforbundet.no

Sponsor Nordic Track

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!