8-10 april 2025

Vad är Sett?

Lärfestivalen Sett (Scandinavian Education Technology Transformation) är Nordens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola. Sett grundades 2012 i Stockholm och har sedan dess haft en formidabel tillväxt och anordnar mötesplatser i både Belgien och Sverige. Sett Belgien är det största evenemanget för nederländsktalande skolor och annordnas den 26-27 februari 2025 i Mechelen, för mer inormation kontakta angelique.vanaccoleyen@easyfairs.com.

Sett har fokus på det senaste inom pedagogik samt utveckling och genom att skapa nätverksytor och erfarenhetsutbyte satsar vi på bred kompetensomställning för nordisk skolpersonal och skolledning. Sett genomförs på Kistamässan i Stockholm och vid senaste genomförandet år 2024 välkomnade vi drygt 4000 besökare.

En kreativ och interaktiv utställning

Utställningen på Sett ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, finns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. Sett är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

Sett stage

Mitt i utställningen har vi en scen som är tillgänglig för alla besökare. Här ges möjlighet att lyssna på kortare föreläsningar från partners och utställare. Ingen föranmälan behövs. 

Är du intresserad av att tala på Sett stage? Kontakta christina.olsson@easyfairs.com.

Ett smart event!

Vi vill göra mässupplevelsen så smidig som möjligt för våra besökare. Därför är din namnbricka inte enbart en namnbricka – den är också ditt digitala visitkort.

Varje utställare har en Smart Badge-läsare. När du håller upp namnbrickan mot läsaren byter du och utställaren uppgifter. I slutet av dagen får du ett mejl med en sammanställning över alla utställare du har “blippat”. Utställaren i sin tur får dina kontaktuppgifter och kan då enkelt skicka fortsatt information.

Ibland klickar man lite extra med en utställare och ni kan vilja byta mer detaljerad information med varandra. Utställaren kan då skanna din namnbricka med sin telefon och göra noteringar som underlättar inför framtida kontakt.

Planera in kommande års studiedagar!

8-10 april 2025
14-16 april 2026

Genom att planera in studiedagar på Sett kan ditt team dra nytta av allt som mässan har att erbjuda: inspirerande föreläsningar, innovativa lösningar och ovärderliga möjligheter till nätverkande med andra inom utbildningssektorn. Arrangera egna aktiviteter i gemensam lokal, kontakta oss för att höra mer.

Arrangör

Easyfairs Nordic AB

Kompetenspartners

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Vi arbetar på uppdrag av regeringen för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Från 1 oktober 2022 är Skolverket också beredskapsmyndighet med ansvar för att stödja utvecklingen av den civila beredskapen inom skolväsendet.

Hos oss arbetar drygt 800 medarbetare som på olika sätt bidrar i vårt viktiga arbete för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat för elever.

www.skolverket.se

Sveriges Lärare bildades 1 januari 2023 när de två lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, skapade ett nytt gemensamt förbund. Sveriges lärare är aktivt i varje kommun och har en nationell organisation. 

www.sverigeslarare.se

Sveriges Lärare

Sveriges Skolledare är yrkes- och fackförbundet för Sveriges viktigaste chefer – alla chefer och ledare inom utbildningsområdet. Förbundet organiserar ca 17 000 medlemmar från förskola till högskola och är Sacos största chefsförbund. Sveriges Skolledare bildades den 1 januari 2023 efter att Sveriges Skolledarförbund och Lärarförbundet Skolledare gick samman i ett nytt starkt förbund.

www.sverigesskolledare.se

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla den digitala teknologi som möjliggör och stärker det livslånga lärandet och oss som kunskapsnation. Föreningen driver kvalitetsfrågor och verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt samt bygger kunskap i och utanför nätverket. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som verkar på hela den svenska utbildningsmarknaden.

www.swedishedtechindustry.se

I Uppsala har vi Sveriges största utbildningsförvaltning med 34 000 barn och elever, 6 000 medarbetare och 200 enheter. Vårt perspektiv är 0-20 år där vårt gemensamma mål är att alla barn och elever ska ta studenten. Uppsala har två högt rankade universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). För förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innebär det en närhet till kunskap, kompetens, den senaste forskningen och möjligheter för spännande och unika samarbeten. Det är tillsammans som vi i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning kan göra störst skillnad för varje barn. Ett exempel på det är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ligger i framkant. Arbetet gör det möjligt för oss att följa varje barn från första dagen på förskolan och vidare i utbildningskedjan för att ge rätt stöd och rätt förutsättningar till varje barn och elev.

Besök oss på Uppsala.se och pedagog.uppsala.se.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

www.internetstiftelsen.se

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Och vi är en stark skolkommun. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas! Vi vill ge varje barn/elev och verksamhet de bästa förutsättningar att nå de bästa resultaten. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Skolresan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med förankring i forskning och goda erfarenheter under många år. Genom skolresan är siktet alltid inställt på att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan, att verksamheterna ska ha en hög pedagogisk kvalitet och att elevernas och skolornas resultat ska förbättras. Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Därför har vi öppnat Makerzone som är en ny kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera.  Följ med på vår resa!

www.sollentuna.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Det gäller oavsett funktionsförmåga. Vi arbetar för att våra målgrupper går i förskolor, skolor och vuxenutbildningar som har god kunskap om hur man utformar tillgängliga lärmiljöer, och förmåga att utveckla sitt arbetssätt så att de ger ett bra stöd som utgår från barns och elevers rätt till en fungerande utbildning. SPSM är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige för att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga.

www.spsm.se

SPSM logo

Utdanningsforbundet organiserer over 190.000 lærere og ledere i barnehage, skole og resten av utdanningssystemet. Utdanningsforbundet er Norges største fagorganisasjon i utdanningssystemet.

www.utdanningsforbundet.no

Sponsor Nordic Track

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!