Vad är SETT?

SETTs historia

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är Skandinaviens största konferens och mässa för modernt och innovativt lärande. Sedan starten i Stockholm 2012 har SETT haft en formidabel tillväxt och framgång. Konferensen har utvecklats till två stora konferenser i Stockholm och Oslo. Senast vi kunde genomföra en fysisk mötesplats var det drygt 8000 besök på Kistamässan. SETT syftar till att skapa en arena för att belysa det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling.

Inspirerande och kompetensutvecklande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagog, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Olika spår för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på SETT

Du kan ta del av över 100 föreläsningar i konferensprogrammet och behöver inte föranmäla dig till specifika föreläsningar, utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till. Observera att du måste ha en konferensbiljett för det spår du vill gå på.

Välj mellan ”Pedagogik- och didaktikspåret”, ”Ledning- och utvecklingsspåret” och en ”Kombobiljett”. Du kan också anmäla dig som mässbesökare vilket är kostnadsfritt. Då får du tillträde till utställningen, men inte konferensprogrammet.

Vilket spår passar dig?

Pedagogik och didaktik
Riktar sig till dig som lärare eller pedagog i skola, förskola och fritidshem. Spåret avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel.

Ledning och utveckling
Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer, beslutsfattare på olika nivåer och lärare samt pedagoger med utvecklingsuppdrag. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser m.m.

Kombobiljett
Genom kombobiljetten får du tillgång till samtliga föreläsningar på både”Pedagogik- och didaktikspåret” och ”Ledning- och utvecklingsspåret”.

Mässbesökare
Att besöka utställningen är kostnadsfritt och riktar sig till alla inom skolans och förskolans värld. Utställningen har utvecklats till en aktiv mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner och tävlingar! Här kan du ta del av det senaste från företagen som förser skolan med alla sorters material, möbler, hårdvara, produktnyheter och inspiration etc.

En kreativ miljö, som inspirerar och ger energi

Utställningen på SETT ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, finns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. Det är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

SETTs nätverksmingel

Varje år har vi förmånen att få bjuda in dig till ett nätverksmingel och likaså den 26 april 2022 välkomnar vi dig till minglet igen. Planeringen är vi full gång och vi uppdaterar dig löpande kring minglet. Men passa på att skriva upp det redan nu i din kalender så se vi där!

Arrangör

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 10 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan, Malmömässan och Åbymässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige.  www.easyfairs.com

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. www.meetingrid.se

Samarbetspartner

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator och 40 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras.  www.stockholm.se

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ligger i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Stadens två internationellt högt rankade universitet ger unika möjligheter till såväl vetenskapligt förankrad skolutveckling som professionell utveckling för utbildningsförvaltningens 6 000 medarbetare. Förvaltningen är en av landets största och arbetar sammanhållet utifrån ett 0–19 årsperspektiv. Det ger möjlighet att följa varje barn från förskola till gymnasieskola och att ge rätt stöd i arbetet mot studentmössan. www.uppsala.se 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. www.internetstiftelsen.se

Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner med höga kunskapsresultat, hög utbildningskvalitet och stor valfrihet. Här ska varje elev ha möjlighet att lyckas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Genom vårt eget Täby akademi för pedagogisk proffesionsutveckling, samarbete med ett av världens främsta universitet och ett unik forskningsprojekt i bedömarkompetens ser vi till att pedagoger och skolledare ständigt utvecklas och att kollegialt lärande är i fokus www.taby.se

Scroll to Top