Attraktiv utställning

Kompetensutveckling - Digitalisering - Språkfärdigheter - Inspiration

I utställningen på SETT får du träffa personer som representerar de senaste produkterna och tjänsterna inom det innovativa och digitala lärandet. Ca 130 utställare befinner sig på plats för att informera om litteratur, datorer, programvara, inredning, utbildningar med mera. Allt för att underlätta i skolans och förskolans värld!

Inspirerande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagog, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar. 

Välj föreläsningar på plats
Du föranmäler dig inte till specifika föreläsningar utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till. Observera att du måste ha en konferensbiljett för det spåret du vill gå på.

Förutom konferensen finns en aktiv utställning med företag, organisationer och start up-bolag där utställare bjuder in till föreläsningar, workshops, diskussioner och mer! 

Välj vilket spår du vill gå på

Välj mellan Pedagogik- och didaktikspåret eller Ledning- och utvecklingsspåret. Du kan också anmäla dig som mässbesökare. Då får du tillträde till själva utställningen, men inte föreläsningarna.

SETTs historia

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är Skandinaviens största mässa och konferens för modernt och innovativt lärande.

Sedan starten i Stockholm 2012 har SETT haft en formidabel tillväxt och framgång. Konferensen har utvecklats till två stora konferenser i Stockholm och Oslo, Lillestrøm. 2019 var det drygt 8000 besök på konferensen i Stockholm. SETT syftar till att skapa en arena för att belysa det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling.

Arrangör

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 10 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan, Malmömässan och Åbymässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige.  www.easyfairs.com

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. www.meetingrid.se

Samarbetspartner

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator och 40 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras.  www.stockholm.se

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ligger i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Stadens två internationellt högt rankade universitet ger unika möjligheter till såväl vetenskapligt förankrad skolutveckling som professionell utveckling för utbildningsförvaltningens 6 000 medarbetare. Förvaltningen är en av landets största och arbetar sammanhållet utifrån ett 0–19 årsperspektiv. Det ger möjlighet att följa varje barn från förskola till gymnasieskola och att ge rätt stöd i arbetet mot studentmössan. www.uppsala.se 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. www.internetstiftelsen.se

Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner med höga kunskapsresultat, hög utbildningskvalitet och stor valfrihet. Här ska varje elev ha möjlighet att lyckas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Genom vårt eget Täby akademi för pedagogisk proffesionsutveckling, samarbete med ett av världens främsta universitet och ett unik forskningsprojekt i bedömarkompetens ser vi till att pedagoger och skolledare ständigt utvecklas och att kollegialt lärande är i fokus www.taby.se

Scroll to Top