SETTs historia

Vad är SETT?

SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är Skandinaviens största konferens och mässa för modernt och innovativt lärande. Sedan starten i Stockholm 2012 har SETT haft en formidabel tillväxt och framgång. Senast vi kunde genomföra en fysisk mötesplats var det drygt 8000 besök på Kistamässan. SETT syftar till att skapa en arena för att belysa det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling.

Inspirerande och kompetensutvecklande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagog, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Olika spår för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på SETT

Du kan ta del av över 100 föreläsningar i konferensprogrammet och behöver inte föranmäla dig till specifika föreläsningar, utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till. Observera att du måste ha en konferensbiljett för det spår du vill gå på.

Välj mellan Pedagogik- & didaktikspåret, Ledning- & utvecklingsspåret eller Kombobiljett. Du kan också anmäla dig som Mässbesökare vilket är kostnadsfritt och då får du tillträde till hela utställningen. 28/4 är det fokus förskola, fritids och särskola.

Vi har blockat kalendern för SETT de närmsta åren - gör det du också!

26-28 april 2022
18-20 april 2023
16-18 april 2024
8-10 april 2025

En kreativ miljö, som inspirerar och ger energi

Utställningen på SETT ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, finns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. Det är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

NYHET 2022: SETTdate stage

Utställningen på SETT bjuder in alla besökare till SETTdate stage, en nyhet för i år. Här kan man, både som mässbesökare och konferensdeltagare, lyssna på kortare föreläsningar.

SETTs nätverksmingel

Varje år har vi förmånen att få bjuda in dig till ett nätverksmingel och likaså den 26 april 2022 kl 17 välkomnar vi dig till minglet igen. Planeringen är vi full gång och vi uppdaterar dig löpande kring minglet. Men passa på att skriva upp det redan nu i din kalender så se vi där!

Arrangör

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 10 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan, Malmömässan och Åbymässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige.  www.easyfairs.com

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. www.meetingrid.se

Samarbetspartner

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator och 40 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras.  www.stockholm.se

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ligger i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Stadens två internationellt högt rankade universitet ger unika möjligheter till såväl vetenskapligt förankrad skolutveckling som professionell utveckling för utbildningsförvaltningens 6 000 medarbetare. Förvaltningen är en av landets största och arbetar sammanhållet utifrån ett 0–19 årsperspektiv. Det ger möjlighet att följa varje barn från förskola till gymnasieskola och att ge rätt stöd i arbetet mot studentmössan. www.uppsala.se 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. www.internetstiftelsen.se

Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner med höga kunskapsresultat, hög utbildningskvalitet och stor valfrihet. Här ska varje elev ha möjlighet att lyckas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Genom vårt eget Täby akademi för pedagogisk proffesionsutveckling, samarbete med ett av världens främsta universitet och ett unik forskningsprojekt i bedömarkompetens ser vi till att pedagoger och skolledare ständigt utvecklas och att kollegialt lärande är i fokus www.taby.se

Sollentuna kommun

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Och vi är en stark skolkommun. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas! Vi vill ge varje elev och verksamhet de bästa förutsättningar att nå de bästa resultaten. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Skolresan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med förankring i forskning och goda erfarenheter under många år. Genom skolresan är siktet alltid inställt på att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan, att verksamheterna ska ha en hög pedagogisk kvalitet och att elevernas och skolornas resultat ska förbättras. Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Därför har vi öppnat Makerzone som är en ny kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera.  Följ med på vår resa!
www.sollentuna.se