18-20 april 2023

Vad är SETT?

Lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) är Skandinaviens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, från förskola till gymnasieskola. SETT grundades 2012 i Stockholm och har sedan dess haft en formidabel tillväxt och framgång och innan Covid-19-pandemin anordnades mötesplatser i både Norge, Finland och Belgien utöver de i Sverige. SETT erbjuder en lärfestival med fokus på det senaste inom pedagogik samt utveckling och genom att skapa nätverksytor och erfarenhetsutbyte satsar vi på bred kompetensomställning för skandinavisk skolpersonal och skolledning. SETT genomförs på Kistamässan i Stockholm och vid senaste genomförandet år 2022 välkomnade vi drygt 7000 besök.

Planera in kommande års studiedagar!

18-20 april 2023 (även förlängt med kvällsöppet 19/4)
16-18 april 2024
8-10 april 2025

Registreringen för SETT 2023 öppnar i oktober.

Ett gediget konferensprogram

SETT erbjuder alla sina besökare ett gediget konferensprogram med flertalet parallella föreläsningar där besökaren fritt väljer på plats vilken hen vill gå på – således ingen förbokning. På konferensen på SETT ges du inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagoger, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande föreläsningar. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar.

Årets tema för SETT: Livslångt lärande.

SETTdate stage

Mitt i utställningen har vi i år en scen som är tillgänglig för alla besökare. Här kan du lyssna på kortare föreläsningar från partners och utställare. Ingen föranmälan behövs. 

Är du intresserad av att tala på SETTdate stage? Kontakta christina.olsson@easyfairs.com.

En kreativ och interaktiv utställning

Utställningen på SETT ger dig inspiration, praktiska tips och produktnyheter. Förutom företag inom det innovativa och digitala lärandet, finns även kommuner, föreningar och start-ups på plats. Det är en aktiv, bubblande och inspirerande mötesplats där företagen bjuder in till föreläsningar, popup-klasser, diskussioner, tävlingar etc. En perfekt möjlighet för att nätverka med kollegor i skolans värld och få till det kollegiala lärandet!

SETTs nätverksmingel

SETT och Lärarförbundet bjuder in dig och dina kollegor till årets efterlängtade mingel! På plats har du chansen att umgås med dina branschkollegor, baren står öppen för försäljning och det blir en stämningshöjande DJ.

VAD? Mingel för alla som deltar på SETT, oavsett besökare, utställare eller talare.

NÄR? 26 april kl: 17-19 i Bistron på Kistamässan.

ANMÄLAN? Minglet är gratis men du behöver föranmäla dig på knappen nedan.

Arrangör

Samarbetspartner

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

Kompetenspartners

Skolverket

Skolverket arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är av god kvalitet i en trygg miljö. Vi stödjer på olika sätt den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen i att lyckas med detta uppdrag. Skolväsendets digitalisering är ett av våra prioriterade områden. Vi har bland annat ett stort utbud av kompetensutveckling och stöd i arbetet för att utveckla undervisningen eller verksamheten inom digitalisering. Som sektorsansvarig myndighet för skolans digitalisering är vi även en samlande kraft i digitaliseringen av det svenska skolväsendet. Vårt mål är att digitaliseringen ska stärka kvaliteten i undervisningen inom skolväsendet. www.skolverket.se

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator och 40 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras.  www.stockholm.se

I Uppsala har vi Sveriges största utbildningsförvaltning med 34 000 barn och elever, 6 000 medarbetare och 200 enheter. Vårt perspektiv är 0-20 år där vårt gemensamma mål är att alla barn och elever ska ta studenten. Uppsala har två högt rankade universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). För förskolan, grundskolan och gymnasieskolan innebär det en närhet till kunskap, kompetens, den senaste forskningen och möjligheter för spännande och unika samarbeten. Det är tillsammans som vi i Uppsala kommuns utbildningsförvaltning kan göra störst skillnad för varje barn. Ett exempel på det är vårt systematiska kvalitetsarbete där vi ligger i framkant. Arbetet gör det möjligt för oss att följa varje barn från första dagen på förskolan och vidare i utbildningskedjan för att ge rätt stöd och rätt förutsättningar till varje barn och elev. Besök oss på Uppsala.se och pedagog.uppsala.se.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet. www.internetstiftelsen.se

Täby är en av Sveriges bästa skolkommuner med höga kunskapsresultat, hög utbildningskvalitet och stor valfrihet. Här ska varje elev ha möjlighet att lyckas utifrån sina unika förutsättningar och behov. Genom vårt eget Täby akademi för pedagogisk proffesionsutveckling, samarbete med ett av världens främsta universitet och ett unik forskningsprojekt i bedömarkompetens ser vi till att pedagoger och skolledare ständigt utvecklas och att kollegialt lärande är i fokus www.taby.se

Sollentuna kommun

I Sollentuna jobbar vi tillsammans mot tydliga mål. Vi vill erbjuda Sveriges bästa skola. Och vi är en stark skolkommun. Med gott självförtroende säger vi: Det är möjligt hos oss! Vi har strukturerna, undervisningsmetoderna och samarbetsformerna för att vi ska lyckas! Vi vill ge varje barn/elev och verksamhet de bästa förutsättningar att nå de bästa resultaten. Vägen dit kallar vi för Skolresan. Skolresan är ett ständigt pågående utvecklingsarbete med förankring i forskning och goda erfarenheter under många år. Genom skolresan är siktet alltid inställt på att alla barn och elever ska känna sig trygga i förskolan och skolan, att verksamheterna ska ha en hög pedagogisk kvalitet och att elevernas och skolornas resultat ska förbättras. Vi är en av de ledande kommunerna vad gäller digitala verktyg i undervisningen; vi ser det som en självklarhet att utrusta våra elever inför den framtid som väntar dem. Därför har vi öppnat Makerzone som är en ny kreativ mötesplats för lärande inom teknik i samspel med slöjd, musik, film och poesi med mera.  Följ med på vår resa!
www.sollentuna.se

Scroll to Top