Om oss

Inspirerande föreläsningar

Konferensprogrammet på SETT ger inspiration direkt från lärare, förskollärare, fritidslärare, pedagog, skolledare och leverantörer som har erfarenheter att förändra i skolans och förskolans sätt att lära. Förändringar där modern kommunikation spelat stor roll. Innehållet presenteras genom inspirerande seminarier, föreläsningar och även mer praktiska workshops. Allt i syfte att ge dig nya intressanta idéer om hur du praktiskt och konkret kan utveckla både dig själv och din skola i nya spännande riktningar. 

Välj föreläsningar på plats
Du föranmäler dig inte till specifika föreläsningar utan väljer på plats vilka talare du vill lyssna till. Observera att du måste ha en konferensbiljett för det spåret du vill gå på.

Förutom konferensen finns ett aktivt mässgolv där utställare bjuder in till föreläsningar, workshops, diskussioner och mer! 

Välj vilket spår du vill gå på

Välj mellan Pedagogik- och didaktikspåret eller Ledning- och utvecklingsspåret. Du kan också anmäla dig som mässbesökare. Då får du tillträde till själva utställningen, men inte föreläsningarna.

Pedagogik- och didaktik

Riktar sig till dig som lärare eller pedagog i skola, förskola och fritidshem och avhandlar intressanta och innovativa kunskaper, erfarenheter och fenomen som rör det moderna lärandet. Allt från ren pedagogik, modernt lärande, kreativitet, lärmiljöns betydelse och sociala medier till mer praktiknära exempel.

Ledning- och utveckling

Innehållet i detta spår är främst riktat till skolans chefer, beslutsfattare på olika nivåer och lärare, pedagoger med utvecklingsuppdrag. Områden som tas upp är ledarskapets betydelse, forskning och utveckling, systemintegrering, lärmiljöns betydelse, kvalitetssäkring, framtidskompetenser m.m.

Mässbesökare

Att besöka mässan  är kostnadsfritt! Utställningen har utvecklats till en aktiv mötesplats där utställarna bjuder in till föreläsningar, popup klasser, workshops, diskussioner och tävlingar!

ARRANGÖRER

Easyfairs är en del av Artexis Easyfairs Group, ett av Europas ledande mässbolag, som arrangerar 125 evenemang i 16 länder och driver 10 anläggningar i Benelux-länderna och Skandinavien. Artexis Easyfairs har två affärsområden som drivs under två varumärken, Artexis som äger och driver mässanläggningarna Kistamässan, Malmömässan och Åbymässan och mässarrangören Easyfairs, som genomför över 50 egna mässor årligen i Sverige.  www.easyfairs.com

Meet In Grid är ett produktionsbolag som skapar moderna arenor för lärande och förändring. Vår passion och drivkraft är lärandets kraft. Vi tror på mötets magi- det är i gridden tillsammans med andra som förändring sker och förstärks. www.meetingrid.se

SAMARBETSPARTNER

Lärarförbundet är den enda organisationen som samlar kraft från hela lärarprofessionen. Med 234 000 medlemmar är Lärarförbundet Nordens största fackförbund för dig som lärare, skolledare eller lärarstudent – från förskola till universitet i ett och samma förbund. Tillsammans får vi rätt saker att hända i Skolsverige. Välkommen som medlem du också! www.lararforbundet.se

KOMPETENSPARTNER

Stockholm är landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholms stad växer snabbt och beräknas år 2020 ha en miljon invånare. En kreativ skolmiljö med ett modernt IT-stöd stimulerar stadens elever och pedagoger att förnya och utveckla sättet att lära och lära ut. En genomtänkt användning av IT i stadens skolor kan också utjämna digitala klyftor och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla gymnasieelever har egen dator och 40 000 surfplattor är utdelade i grundskolorna. Genom digitalisering lyfter Stockholms stad pedagogiken och tunga administrativa processer effektiviseras.  www.stockholm.se

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och ligger i ett av Europas mest expansiva och kunskapsintensiva tillväxtområden. Stadens två internationellt högt rankade universitet ger unika möjligheter till såväl vetenskapligt förankrad skolutveckling som professionell utveckling för utbildningsförvaltningens 6 000 medarbetare. Förvaltningen är en av landets största och arbetar sammanhållet utifrån ett 0–19 årsperspektiv. Det ger möjlighet att följa varje barn från förskola till gymnasieskola och att ge rätt stöd i arbetet mot studentmössan. www.uppsala.se 

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se och sköter drift och administration av toppdomänen .nu. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad satsningar i syfte att möjliggöra att människor kan nyttja internet på bästa sätt, och stimulera kunskapsdelning och innovation med inriktning på internet.

Scroll to Top