Nyheter & Press

SETT 2024: Mellan Skärmtid och Samhällsansvar

Vi välkomnar dig till SETT 2024: En mötesplats för både insikt och förändring, där vi tillsammans navigerar i gränslandet mellan skärmtid och samhällsansvar och där reflektion möter innovation. I år ser vi tillsammans över hur vi kan stödja barn och ungdomar i deras digitala värld, utan att förlora dem till den.

Läs mer »

Sveriges Skolledare nya partners till SETT 2024

SETT, Skandinaviens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande, meddelar med stolthet sitt fördjupade samarbete med Sveriges Skolledare. Detta partnerskap syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och ledarskapsutveckling för att på bästa sätt stödja och forma framtidens utbildningslandskap.

Läs mer »

Pedagogisk världsnyhet på SETT 2023

Barn förvärvar kunskaper bättre om lärandet kombineras med fysisk aktivitet. Trots kunskapen om detta så stöter skolan ändå på problem på vägen. Kan pedagogiska labyrinter vara en del av lösningen?
I Lekbarns monter på SETT 2023, kunde besökare både få se och prova på en prototyp av företaget Intragates pedagogiska labyrint.

Läs mer »
Klassrum

”Kunskap kan rädda världen”

Vi lever i mätbarhetens tidevarv där man ofta motiverar eleverna genom att höga betyg ger bra utbildning och så småningom ett välbetalt jobb. Vi glömmer ibland bort vikten av lärandet i sig, att lära sig för att kunskap kan rädda världen.

Läs mer »
Förskola Katinka

”Ansvar är motivet på det gemensamma pusslet”

Vi lär från att vi föds tills att vi dör och däremellan finns många möjligheter att utvecklas och lära. I Sverige har vi stora privilegier gällande utbildning och lärande oavsett vilka vi är och utbildningsstarten erbjuds från 1-års ålder, det är en fantastisk möjlighet!

Läs mer »
Förskola lek SETT

”Förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet”

Ett livslångt lärande för mig är en nödvändighet men inte en självklarhet. Jag tänker att ifall vi människor ska fortsätta vilja lära oss behöver det vara lustfyllt, väcka nyfikenhet och ske tillsammans med andra. Detta är även tre komponenter jag ser i lekens magi. Därför tänker jag att förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet […]

Läs mer »
Scroll to Top