Artiklar

Klassrum

”Kunskap kan rädda världen”

Vi lever i mätbarhetens tidevarv där man ofta motiverar eleverna genom att höga betyg ger bra utbildning och så småningom ett välbetalt jobb. Vi glömmer ibland bort vikten av lärandet i sig, att lära sig för att kunskap kan rädda världen.

Läs mer »
Förskola Katinka

”Ansvar är motivet på det gemensamma pusslet”

Vi lär från att vi föds tills att vi dör och däremellan finns många möjligheter att utvecklas och lära. I Sverige har vi stora privilegier gällande utbildning och lärande oavsett vilka vi är och utbildningsstarten erbjuds från 1-års ålder, det är en fantastisk möjlighet!

Läs mer »
Förskola lek SETT

”Förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet”

Ett livslångt lärande för mig är en nödvändighet men inte en självklarhet. Jag tänker att ifall vi människor ska fortsätta vilja lära oss behöver det vara lustfyllt, väcka nyfikenhet och ske tillsammans med andra. Detta är även tre komponenter jag ser i lekens magi. Därför tänker jag att förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet […]

Läs mer »

SETT stärker samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten

För att säkerställa en likvärdig och tillgänglig undervisning krävs det att kompetensutveckling på området erbjuds professionen. Därför stärker SETT sitt erbjudande genom att samverka med fler partners kring innovativt och livslångt lärande, Specialpedagogiska skolmyndigheten går med som partner inför 2023.

Läs mer »

SETT sätter fokus på ett livslångt lärande

På mötesplatsen SETT tydliggörs i år hur den formella utbildningen banar väg för att skapa lärande individer i en ständigt föränderlig samtid, och hur vi redan i förskola och skola kan lägga grunden till ett livslångt lärande.

Läs mer »
Aktiv Skola

Groomingbrotten ökar – vuxenvärlden behöver höja medvetenheten

Grooming definieras av Polismyndigheten som internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn som har utförts via, eller med hjälp av sociala medier, IT eller internet. Antalet utredningar av groomingbrott mot barn, rubricerade som sexuell posering, har ökat lavinartat. 2020 gick antalet upp med 60% jämfört med året innan visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Läs mer »
Showbie

Varför digitalisering är viktigt i det moderna klassrummet

När vi pratar om digitalisering i skolan är det ofta som vi tittar på det senaste och häftigaste som kommit, kanske pratar vi om VR, AR eller något annat som vi för stunden imponeras av. Missförstå mig rätt här, allt det kan vara väldigt bra, men kärnan i om varför vi vill digitalisera skolan handlar i mina ögon om något annat. Vi ska digitalisera för att inkludera.

Läs mer »
Lekolar

Skapa plats för alla sinnen

Under året har vi sett en ökad förfrågan på sensoriskt material och lärmiljöer. Därför skapade vi en sensorisk monter på SETT 2022. Sofia Winerdal, pedagog på Lekolar och Hands-On Science berättar mer om hur du kan skapa en utforskande lärmiljö på din enhet.

Läs mer »
Scroll to Top