Sveriges Skolledare nya partners till SETT 2024

SETT, Skandinaviens ledande konferens och mässa inom innovativt och livslångt lärande, meddelar med stolthet sitt fördjupade samarbete med Sveriges Skolledare. Detta partnerskap syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och ledarskapsutveckling för att på bästa sätt stödja och forma framtidens utbildningslandskap.

SETT har alltid varit en dynamisk mötesplats där pedagoger, skolledare och utbildningsexperter samlas för att utforska de senaste innovationerna inom utbildningsteknologi och pedagogisk- och didaktisk praxis. Genom detta samarbete förstärker SETT sin roll som plattform för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte, där Sveriges Skolledare kommer att bidra i utvecklingen av ledarspåret.

Björn Hareland, senior rådgivare på Sveriges Skolledare, uttrycker entusiasm över samarbetet: ”SETT som mötesplats erbjuder erfarenhetsutbyte kring ledarskap och lärande i tiden. Skolledaren utgör navet och har ett stort ansvar i all skolutveckling, därför är det självklart för Sveriges Skolledare att vara en del av upplägget och ledarspåret.”

Genom att samla skolledare på SETT skapas en unik möjlighet att dela bästa praxis, utmana konventionella tankesätt och lära av varandras framgångar och utmaningar. Detta samarbete kommer att berika både den pedagogiska diskursen och stärka skolledares förmåga att leda sina skolor mot en framgångsrik och inkluderande framtid.

“Att framgångsrikt leda en organisation som underlättar elevers lärande förutsätter både kompetens och mod. Vårt samarbete med Sveriges Skolledare stärker vår position som mötesplats, och breddar våra möjligheter att tillhandahålla kompetensutveckling och samverkansmöjligheter, såväl lokalt som nationellt” säger Micaela Jonsson, Program Manager på SETT.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!