Motivation och engagemang genom autentisk språkundervisning – internationalisering genom digitalisering

Emelie Hahn

Sedan mitt första år som lärare, i över tio års tid har jag arbetat för att eleverna ska få samarbeta med autentiska mottagare i målspråkslandet, som i mitt fall är Tyskland i undervisningen. Målet med det är att öka elevernas motivation och engagemang, samt deras intresse för målspråkslandet och att undervisningen ska kännas meningsfull – viktig och på riktigt. Samtidigt vill jag ge eleverna en ökad omvärldsförståelse, interkulturell kompetens, digital kompetens tillsammans med ett ökat språkligt självförtroende.

Omvärlden har aldrig varit närmre. Med teknikens utveckling är världen endast ett knapptryck bort och det är enkelt att ta ut klassrummet i världen och ta in världen i klassrummet – att resa virtuellt utan att fysiskt förflytta sig; att arbeta med internationaliseringsuppdraget och elevernas digitala kompetens på samma gång.

Genom åren har det blivit minst ett projekt per läsår, dels större finansierade flerårsprojekt med fysiska resor för elever och personal, men även projekt som varit helt digitala. Alla projekt har vi ändock lagt upp på samma sätt. Vi har ett tema per månad med ett antal uppgifter som vi redovisar på projektets webbsida på datum som bestämts gemensamt. Då vet jag som lärare, och kan planera för vilken lektion eleverna och jag går in och tittar på våra partnerskolors uppgifter. I varje uppgift används olika digitala verktyg, så att eleverna får utveckla sin digitala kompetens. Projekten utgår från elevernas erfarenheter och intressen, vilket ökar deras driv och engagemang. Det är dock jag som lärare som sätter ramarna.

Temat en månad i ett projekt var exempelvis “Skola och skolsystem”. Eleverna gjorde en film om sina respektive skolor och en presentation av sitt lands skolsystem. Vi tittade på våra partnerskolors uppgifter efter publicering och jämförde likheter och skillnader i ett venndiagram. Varje månad ordnar vi ett “live event” där eleverna får ställa frågor till eleverna på partnerskolorna utifrån månadens tema och dess uppgifter. Elevernas entusiasm inför dessa träffar är stor och språkgnistan som tänds i deras ögon är så stark att den nästan går att ta på. Genom detta sätt att arbeta, genom autentisk språkundervisning i realtid, vågar mina elever interagera mer spontant på målspråket då de verkligen vill kunna kommunicera med sina projektkompisar. Vissa elever har gått från att inte våga presentera sig under ett “live event” till att stå framför en hel klass i Tyskland och hålla en presentation på målspråket. Kommunikationen eleverna emellan fortsätter även utanför skoltid, så språkundervisningen fortsätter även på fritiden.

Eleverna får vidgade vyer och nya perspektiv. Erfarenheter och kunskaper de har nytta av här och nu, men även i framtiden. Broar för ett livslångt lärande kan byggas. Elever som inte tidigare funderat på det, har efter att arbetat i internationella projekt och kontinuerligt rest virtuellt berättat att de vill fortsätta läsa tyska på gymnasiet och att de vill studera utomlands.

Intresserad av vilka internationella möjligheter som finns? Klicka här för att se vad som skulle kunna passa bäst för dina elever, dig och din verksamhet: https://www.utbyten.se/program/

Författare: Emelie Hahn, förstelärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, leg. lärare i tyska/SO-ämnen, eTwinningambassadör för Universitets- och högskolerådet, UHR.

Emelie Hahn

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!