Medie- och informationskunnighet (MIK) i förskolan

MIK Isabelle Kristensen

Vad innebär MIK? Hur kan vi införliva MIK i undervisningen och utbildningen i förskolan med utgångspunkt i barnens rättigheter? Varför är det viktigt att lyfta MIK inom det kollegiala lärandet samt arbeta tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv?

Medie- och informationskunnighet (MIK) kan handla om allt från våra relationer, demokrati och kritiskt tänk­ande till kunskap om vinklade budskap, dold reklam, källkritik, upphovsrätt och mycket mer. Det kan handla om att kunna skilja information från desinformation – vad är egentligen en trovärdig källa? Bilder och film­klipp som dokumenteras på förskolan, i omvärlden eller i vårt samhälle är endast en del av en helhet. Hur väljs de perspektiven ut, varför och utifrån vem? Vad klipper vi bort och varför? Och vem håller i kameran?

Isabelle Kristensen vet att vi vill, vågar och kan införliva MIK i förskolans undersving och utbildning. Börja i mötet med barnet och utifrån hens undersökande och nyfikenhet. Arbeta också i det kollegiala lärandet med båda den spontana och den planerade undervisningen och få syn på ert nuläge. Vad är ert önskade läge och vilka eventuella hinder finns det för att uppnå ert önskade läge? Vilka resurser finns redan på förskolan, mellan förskolorna, i organisationen-, förvaltningen- eller mellan förvaltningar? Vad kan vi påbörja redan idag och vad blir långsiktiga mål? 

Isabelle kommer också att synliggöra tjänstedesign som metod för att ta reda på barnets behov. Ibland kan vi vuxna påbörja processer, men är de utifrån barnets egna behov, intresse och nyfikenhet? Hur kan vi, tillsammans, ta reda på det behovet, idégenera fram lösningar, pilota och förverkliga detta som en del i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan?

Isabelle Kristensen har länge arbetat med förskoleutveckling på olika sätt. Tidigare som förskollärare med nyckelpersons-uppdrag inom IKT och relationell pedagogik, projektledare för skolutveckling och digital kompetens, rektor i förskolan samt arbetar idag med MIK och digital delaktighet på bibliotek. Isabelle kommer därför under sin föreläsning på SETT att synliggöra vikten av ett helhetsperspektiv på lärande och samverkan inom och mellan förvaltningarna för barnets rätt till MIK i utbildningen och undervisningen, men också på fritiden.   

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Författare: Isabelle Kristensen, arbetar med digital delaktighet på bibliotek. Tidigare förskollärare, projektledare och rektor i förskolan. Hon är även föreläsare och författare på bland annat Natur & Kultur.

Isabelle Kristensen

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!