E4

Organisera för skolbibliotek i undervisningen

Alla barn och elever ska få förutsättningar att bli aktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare. I den här föreläsningen lyfter vi hur skolbiblioteksverksamhet kan organiseras och tillsammans med olika professioner stärka elevernas bildning, källmedvetenhet och språkliga förmåga, samt deras delaktighet i det demokratiska samtalet. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta?

Med start 2024 kommer de nationella proven och vissa bedömningsstöd successivt att börja genomföras digitalt via Skolverkets provtjänst. Vilka tekniska och organisatoriska förutsättningar behöver huvudmän och skolor uppfylla för att kunna genomföra digitala nationella prov och bedömningsstöd? Skolverket informerar om förändringen och tipsar om vilka verktyg som kan användas som stöd i förberedelsearbetet. Föreläsning med …

Digitala nationella prov och bedömningsstöd – vad behöver huvudmän veta? Read More »

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan

Mobbning är ett allvarligt samhällsproblem som drabbar barn och unga hårt. Men vi vet att mobbning går att stoppa genom ett förebyggande systematiskt trygghetsarbete, där en av skyddsfaktorerna är att vuxna runt omkring närvarar och alltid agerar. Under våren 2023 lanserar Friends en ny kunskapsbank för skolpersonal och förskolepersonal. Välkommen till detta pass där Friends …

Skapa en tryggare miljö i skolan och förskolan Read More »

Att välja och värdera digitala lärresurser i SO-undervisningen

Valet av lärresurser i ämnesundervisningen behöver föregås av en didaktisk reflektion oavsett om resursen är digital eller inte. Den här föreläsningen presenterar en didaktisk modell för att välja och värdera digitala lärresurser utifrån ett ämnesdidaktiskt perspektiv. SO-ämnena är i fokus för de exempel som vi presenterar men även lärare i andra ämnen kommer kunna ha …

Att välja och värdera digitala lärresurser i SO-undervisningen Read More »

Organisera och lägga grund för digital kompetens i förskolan

Utvecklingsledare, rektorer och förskollärare från Norrtälje kommun och Uppsala kommun ger konkreta exempel på hur personal i förskolan kan skapa ett likvärdigt användande av digitala verktyg. Tillsammans med Skolverket samtalar de om när verktygen får ett mervärde och hur personalen kan göra medvetna val. Vilka möjligheter och utmaningar innebär de digitala verktygen i undervisningen? Spår: …

Organisera och lägga grund för digital kompetens i förskolan Read More »

Morgondagens arbetsmarknad

Dagens innovationer och idéer leder till morgondagens tjänster och produkter. Vilka kompetenser och förutsättningar krävs för att vi ska kunna lyckas med det? Daniel Esberg från Svenskt Näringsliv spanar kring elevernas framtida arbetsmarknad tillsammans med en panel av inbjudna gäster. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande?

Vi presenterar en kunskapsöversikt om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling som är framtagen av Skolverket och Linköpings universitet. Baserat på forskningen kan vi urskilja framgångsfaktorer för skolor i det vardagliga arbetet mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling. Samma faktorer hänger ihop med elevers psykiska hälsa och välmående och i vilken grad de …

Hur kan skolan skapa trygghet för lärande? Read More »

Scroll to Top