Malena Martinger Hummel

Biografi

Malena Martinger Hummel har bakgrund som folk-och skolbibliotekarier och erfarenhet av skolbiblioteksutveckling på huvudmannanivå, nu arbetar hon med frågor som rör skolbibliotek på Skolverket.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!