A1

Psykisk hälsa på schemat

Varannan 15-åring har psykiska besvär. Samtidigt visar forskning att skolundervisning kring psykisk hälsa inte bara förbättrar elevernas mående, utan också främjar lärande och minskar utåtagerande beteenden i klassrummet. Hur kommer man i gång med att undervisa om psykisk hälsa? Varför är det viktigt och hur lyckas man i praktiken? Psykolog Siri Helle delar med sig …

Psykisk hälsa på schemat Read More »

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller

Alla som har ett läroplansuppdrag har också ett ledaruppdrag, vilket innebär att ledarskap i arbetslaget inte enbart handlar om förskollärarens ansvar utan att även barnskötarens vardag består av många ledarhandlingar. Förskolans ledarskap kännetecknas av en alldeles särskild kombination av samspel, professionalitet, relationer och yrkesroller. Föreläsningen belyser därför vikten av att se på förskolans ledarskap utifrån …

Leda som arbetslag – utveckla kollegialt ledarskap för förskolans alla yrkesroller Read More »

Digital kompetens – en förutsättning för det livslånga lärandet?

Ett panelsamtal där Skolverket samtalar med olika aktörer om innebörden av digital kompetens samt om utbildningens roll och betydelse för det livslånga lärandet. Samtalet leds av Helena Messing Berg, kommunikatör på Skolverket. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Har dataspelsbranschen knäckt koden till motivation?

Dataspelsbranschen är bäst i världen på att mäta användarens beteenden – och har en produkt som i princip är ständigt formbar. Hur kan skolan ta tillvara på en metodologi som ständigt motiverar och engagerar? Vår panel med representanter från skola, forskningsvärlden, dataspelsbranschen och det livslånga lärandet diskuterar frågan om motivation och vad skolan eventuellt kan …

Har dataspelsbranschen knäckt koden till motivation? Read More »

Att vara vuxen ibland

“Att vara vuxen ibland” handlar om att möta sina rädslor och ifrågasätta sig själv. En föreläsning om en personlig historia som inte liknar någon annans. Frågan är hur frånvaron av gränsdragningar kan lära oss något, och hur viktigt det är att inte sluta tro på sina egna brister som egentliga styrkor. I en underhållande sättning …

Att vara vuxen ibland Read More »

Hur kan Internet of things göra läraren bättre?

Genom att samla in rörelsedata och visualisera denna som värmekartor kan läraren tydligt se hur hen har använt sig av det fysiska rummet under lektionen. Projektet Lärares rörelsemönster har utforskat hur IoT kan vara ett användbart verktyg för läraren att utveckla sin undervisning och nå varje elev. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Säkra rätten till läromedel

Lärare, elever och vårdnadshavare är alla överens: läromedel är ett måste i skolan. Men endast 14 procent av Sveriges lärare kan köpa in alla läromedel de behöver i sin undervisning. Nu är det ett och ett halvt år sedan den statliga läromedelsutredningen presenterade sina förslag som skulle kunna säkra rätten till läromedel. Men än har …

Säkra rätten till läromedel Read More »

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod

Digitala läromedel, digitala lärresurser, digitala verktyg och en uppsjö av olika appar används i skolan och det kan upplevas som en djungel. Hur skall man veta att de har kvalitet och bidrar till det du vill åstadkomma med din undervisning? Swedish Edtest är Sveriges första nationella testarena för digital utbildningsteknologi och gör det möjligt för …

Att välja och värdera digitala lärresurser – en forskningsbaserad metod Read More »

Vad är viktigt på riktigt? – Att skapa en helhet av förskolans alla delar

Hur skapar vi en hållbar organisation utifrån de faktiska förutsättningarna? En föreläsning om att hitta den röda tråden och skapa en utbildning som utgår ifrån professionalitet och målinriktat arbete – hur får vi våra dagar att gå ihop? Hur kan vi jobba tillsammans för att konstruktivt möta olika utmaningar och ge barnen den utbildning de …

Vad är viktigt på riktigt? – Att skapa en helhet av förskolans alla delar Read More »

Finns det plats för den tryckta boken i en digital skolmiljö?

Läromedelsutredningen föreslog 2021 att rätten till läromedel ska regleras i lag. Som del i detta framhölls lärobokens särskilda värde; att den tryckta boken fyller en särskild funktion. Nu satsar regeringen stora pengar på tryckta läromedel och pausar digitaliseringsstrategin. Detta väcker diskussion. Står digitala läromedel och tryckta läroböcker mot varandra? Riskerar vi missa diskussionen om hur …

Finns det plats för den tryckta boken i en digital skolmiljö? Read More »

Scroll to Top