A2

Grafisk recording 

Under första dagen har vi ett team på plats som kommer att bidra med grafisk recording – ett sätt att komplettera annan dokumentation med strukturerade, ritade bilder. Forskning har visat att visuell dokumentation främjar samsyn och samarbete samt ökar tydlighet, engagemang och förståelse. Inte minst har det stor effekt för att stödja minnet. (Forskning visar …

Grafisk recording  Read More »

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla?

En resa genom förskolans utbildning i en universell design av lärande, utifrån multimodala arbetssätt och en undervisning och lärmiljö som bygger på ett multimodalt berättande, genom differentierade estetiska lärprocesser för ett livslångt lärande och en livslång förståelse för sin egen process. En lärares reflektion om hur vi kan förena förmåga och kunskap och bygga en …

Specialpedagogik – Speciell eller bara tillgänglig pedagogik för alla? Read More »

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande

Ta del av de första insikterna och samskapa metodlådan i ett nytt forskningsprojekt kring livslångt lärande. Luleå Tekniska Universitet, RISE, Nox Consulting, Omställningsfonden och ABB har i ett gemensamt Vinnova-finansierat projekt utifrån regeringens samverkansprogram för livslångt lärande och kompetensutveckling, tagit sig an att utforska drivkrafter bakom det livslånga lärandet och hur dessa kan påverka design för …

Evidensbaserade drivkrafter för livslångt lärande Read More »

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats?

Lärarbristen är fortsatt stor och kommer på sikt påverka hela samhället. Skolverkets rapport från 2021 visar att totalt behöver cirka 153 000 lärare och förskollärare examineras fram till 2035 för att motverka lärarbristen framöver. Redan nu ser vi hur andelen behöriga lärare och förskollärare minskar i socioekonomiskt svaga områden och på glesbygden krävs nya innovativa …

Hur blir skolan en attraktiv arbetsplats? Read More »

Kreativ Paus

Under den här pausen har du möjlighet att reflektera över insikter och erfarenheter från dagens program. Du kan även använda tiden till att utbyta erfarenheter med andra deltagare. På Torget för det kollegiala lärandet (Monter M:44) finns utrymme att sitta ned med kollegor för samtal, gärna med en kopp kaffe från det intilliggande caféet. Eller …

Kreativ Paus Read More »

Den formbara hjärnan – så främjas välbefinnande och lärande i en digitaliserad samtid

Hur går det till när hjärnan lär sig och vilka delar av processen kan vi med större kunskap styra över? En av nutidens största utmaningar till både lärande och psykiskt välbefinnande är konkurrensen om uppmärksamheten. Uppmärksamheten är dörren till vår hjärna som ofta blir kapad av digital stimulans, underhållning och sociala kontakter. Kanske är det …

Den formbara hjärnan – så främjas välbefinnande och lärande i en digitaliserad samtid Read More »

Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen

Elever med utmanande beteende saknar ofta tillitsfulla relationer till vuxna i skolan, vilket krävs för att de ska lära sig och utvecklas. Skolpersonal behöver därför på ett empatiskt och professionellt sätt arbeta för att först möta eleven i trygghetszonen. Tillsammans kan man därefter med hjälp av intresse, värme och empati förflytta sig mot lärandezonen. Föreläsningen …

Elever som utmanar – tillsammans mot lärandezonen Read More »

Leken – barnens främsta språk

I föreläsningen lyfter vi hur vårt arbetssätt med språk och lek har utvecklats de senaste åren. Vi vill beskriva hur insatser som exempelvis Läslyftet och Mångfaldens förskola kopplas samman med förskolans målområde, undervisningen och pedagogernas fokus på uppdraget. Vilka effekter vi ser att detta får för både barnens och pedagogernas utveckling och lärande. Att utveckla …

Leken – barnens främsta språk Read More »

Så fick vi alla elever att börja ljuda!

På Elmeskolan började f-klasserna att arbeta på ett nytt sätt med den fonologiska medvetenheten. Under föreläsningen kommer specialläraren Ann Björnsson berätta om skolans deltagande i arvsfondsprojektet Plugga med bilder. Hon kommer beskriva hur det nya arbetssättet förbättrade måluppfyllelsen när elevernas engagemang, självförtroende och språkliga förmåga ökade. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Har vi glömt bort leken?

Sedan läroplanen reviderades och begreppet undervisning fick ett större inflytande har lek blivit mindre benämnt i utbildningen. Detta kan resultera i att pedagoger använder sig mer av begreppen arbeta eller jobba, ord som kan förknippas med prestation och vuxnas förväntningar. Hur kan vi kombinera lek och undervisning? Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Från offer till att undervisa om det tabubelagda

I sin föreläsning talar Emilia Friberg om hur hon i sin undervisning lyfter frågor med högstadieelever som rör tabubelagda ämnen i samhället som exempelvis dysfunktionella relationer, våld och missbruk. Under perioden 2019-2021 levde föreläsaren med en våldsam sambo med missbruksproblematik vilket har blivit ett avstamp för Emilias undervisning om dessa ämnen. Emilia kommer att beröra …

Från offer till att undervisa om det tabubelagda Read More »

Scroll to Top