Barn kan tänka tillsammans kring filosofiska frågor

Föreläsningen handlar om filosofiska samtal som pedagogiskt verktyg för dialog kring läroplanens mål om normer och värden. Ett forsknings- och utvecklingsprojekt i förskola ligger till grund för denna föreläsning. Studien belyser användandet av analysverktyget ART (Argumentation Rating Tool). Syftet har varit att prova verktyget som ett stöd i undervisningen kring normer och värden i förskolan. Bilderböcker har använts i studien så barnen får tillgång till ett återkommande och igenkännbart språk.  

Huvudfokus har varit att försöka få fram tydliga sätt att utveckla och prata om barnens etiska och moraliska tankar. Resultatet visade ett positivt och naturligt sätt att få in normer och värden i undervisningen i förskolan. Studien belyser att barn kan tänka tillsammans kring filosofiska problem i förskolan. Barnen kan haka i varandras tankar och spinna vidare på dessa med stöd av en samtalsledare.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!