Månad: januari 2022

Helene Ericsson

Lyckas med den sociala närvaron i all undervisning

Att ha alla elever i klassrummet enligt hela den schemalagda tiden är väl något som alla lärare rent traditionellt ser som den optimala inlärningssituationen. Nu är det ju inte alltid så, av olika anledningar; någon kan vara sjuk, någon kanske inte fungerar som bäst i gruppsituationer, klassrummet kanske är oventilerat, det kanske pågår en pandemi…Här måste man börja fundera vilken typ av undervisning som är bäst för eleverna – synkron, asynkron eller flippad.

Hannah Sundkvist

Hur skriver man ett läromedel i musik?

Hur lär man ut musik – hur går det till? Hur vi lär oss musik, och hur det sedan påverkar vårt musicerande, har alltid intresserat mig. Som sjuåring fick jag lära mig spela instrument enligt suzukimetoden. Suzukimetoden innebär kortfattat att du lyssnar och härmar, för att sen lära dig att spela efter noter.

Denice Sverla

Den kompetenta eleven

Inom skolans värld är de flesta bevandrade med hur vi kan se på elever, elev i svårigheter eller elev med svårigheter. Hur eleven lär sig handlar om hur vi ser på elever och hur vi praktiserar vår elevsyn. Idag är skolan är skicklig på att förhålla sig teoretisk men att praktisera efter teori är en allt större utmaning.

Anders Härdevik

Det är dags nu… Igen!

Alla vill lyckas. Jag har hittills i min karriär inte träffat någon som gått till skolan(arbetet) med målsättningen att inte lyckas. Med fötterna i samtid och med blicken mot framtid arbetar jag tillsammans med andra i min organisation för att utveckla verksamheten till den bästa möjliga verksamheten…för varje enskild elev. Idag finner vi de största utmaningarna i den nostalgievidens som omgärdar och i många fall styr svensk skola.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!