Lyckas med den sociala närvaron i all undervisning

Att ha alla elever i klassrummet enligt hela den schemalagda tiden är väl något som alla lärare rent traditionellt ser som den optimala inlärningssituationen. Nu är det ju inte alltid så, av olika anledningar; någon kan vara sjuk, någon kanske inte fungerar som bäst i gruppsituationer, klassrummet kanske är oventilerat, det kanske pågår en pandemi…Här måste man börja fundera vilken typ av undervisning som är bäst för eleverna – synkron, asynkron eller flippad.

Helene Ericsson

Oavsett om man har elever i klassrummet eller på annan plats så är en nyckelfaktor att få till social närvaro, för känslan av gemenskap höjer resultaten och får eleverna att känna sig mindre ensamma med sina studier och sina eventuella problem.*

Eleverna kan diskutera samma frågor samtidigt med hjälp av distansmötesverktyg som Meet, Teams eller Zoom och som lärare kan du vara tillgänglig för elever utanför klassrummet. Kanske inte under hela lektionen eller hela dagen men på tider ni kommer överens om. Att ha kameran igång är för mig en självklarhet. Ingen sitter väl i ett klassrum eller möte med en papperspåse över huvudet?

*Källa: Cambridge

En social incheckning kan också vara en bra idé att ha kontinuerligt för att hålla lite koll på hur eleverna mår. Det kan vara bra att eleverna får en möjlighet att uttrycka hur de känner sig och veta att det är bara du som är mottagaren. Man kan göra det genom att skapa ett enkelt formulär som det här:

Helene Ericsson

Med hjälp av villkorsberoende formatering kan man ställa in att olika svarsalternativ automatiskt färgmarkeras vilket gör det enkelt för dig som lärare att få en snabb överblick över dina elever och var du kan behöva lägga lite extra fokus.

Och naturligtvis är den viktigaste delen av en sån här incheckning din återkoppling. Utan den faller hela konceptet för om eleverna inte känner din närvaro så kommer inte du att känna deras. Följ upp svar, skriv privata kommentarer i Google Classroom, om din klass har en kanal som ex.vis Google Chat – se till att vara synlig i flödet. 

Jag brukar dela in min lektionsdesign i dessa fyra delar. I situationer där eleverna inte alltid är i klassrummet är de extra viktiga.

Prioritera social trygghet kontra ämneskunskap, titta på helhetsbilden för eleven.
Avgränsa genom att göra begripliga mål och delmål (vad krävs för olika betyg, vad är rimligt att hinna på en lektion)
Tydliggör instruktioner och förväntningar genom att ha dem inspelade eller på annat sätt dokumenterade så att eleverna kan ta del av dem vid behov.
Återkoppla i anslutning till uppgiften och se till att det är tydligt och meningsfullt för eleverna

Men nu kanske jag tappade er redan vid var synlig i flödet. “Alltså, vadå? Ska jag hänga runt på TikTok och vara tillgänglig 24/7?” Nej, jag tycker inte att någon ska vara tillgänglig vid alla upptänkliga tider på dygnet, men jag tycker om att “prata med bönder på bönders vis”. Mail ligger inte på ungdomars topp 10-lista av viktiga saker så förlita er inte på det. Att kliva upp tidigt för att sätta sig i ett rum med en bunt andra människor och lyssna när någon pratar i 60 minuter kvalar inte heller in. Att titta på videoklipp där någon förklarar något jag är intresserad av, då börjar vi närma oss. Att få visa något jag är bra på genom att lägga upp det på sociala medier, score! Så om jag som lärare gör en skärminspelning när jag går igenom min presentation och lägger den tillsammans med själva uppgiften i Google Classroom och sedan låter eleverna spela in sina tankar och sin förståelse med hjälp av digital teknik, då blir lärandet tydligt och tillgängligt för alla. Oavsett om man befinner sig i det fysiska klassrummet eller inte.

Författare: Heléne Ericsson, Central IT-pedagog, område 7-9, Umeå kommun.

Helene Ericsson

Dela inlägget

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Emelie Hahn

Motivation och engagemang genom autentisk språkundervisning – internationalisering genom digitalisering

Sedan mitt första år som lärare, i över tio års tid har jag arbetat för att eleverna ska få samarbeta med autentiska mottagare i målspråkslandet, som i mitt fall är Tyskland i undervisningen. Målet med det är att öka elevernas motivation och engagemang, samt deras intresse för målspråkslandet och att undervisningen ska kännas meningsfull – viktig och på riktigt. 

Läs mer »
Scroll to Top