M5

Tänka utanför gränserna

Hur kan du som pedagog utmana elevers tänkande? Följ med på vår spännande resa utanför gränserna! Ramsta skola arbetar sedan fem år tillbaka med ett EU-projekt. Tillsammans med en partnerskola i Spanien utvecklar vi både elevers och pedagogers tänkande. Hur kan vi få ett djupare tänkande och går det att bedöma? Hur kan vi hjälpa …

Tänka utanför gränserna Read More »

En karta för arbete med taluppfattning i förskola

En föreläsning som handlar om hur ett koordinatsystem på ett enkelt sätt kan bidra till ett kollegialt, systematiskt arbete kring de yngsta barnens förmågor i taluppfattning. Detta system har flera bottnar, tillsammans med färdiga undervisningsexempel kan det användas som underlag till en nulägesbeskrivning för att se vilka koordinater barnen redan befinner sig i, för att …

En karta för arbete med taluppfattning i förskola Read More »

Elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur ska det bli?

Kom och var med på liveinspelning av Elevhälsopodden – podden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren! I denna unika livepodd tar vi tempen på skolan utifrån temat ”elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur blir det?” Johanna Karlén, kvalitetschef på branschorganisationen Swedish Edtech Industry deltar …

Elevhälsa och elevers hälsa i framtidens skola – hur ska det bli? Read More »

Minimix – det vår samtid och framtid behöver!

Programmet kommer innehålla vårt pedagogiska arbete med barn i mellanstadiet och vårt områdesarbete i Hammarkullen. Metoder och arbetssätt. Varför Minimix har lyckats trots nedskärningar och negativa krafter från olika håll i samhället. Spår: SETTivalpass (tillträde även för dig med Fördjupningspass)

Hållbara vanor och ekologisk litteracitet – verktyg för att skapa en hoppfull framtid i antropocen

Det är viktigt att vi inom förskolan arbetar för att barnen som växer upp idag får chansen att skapa positiva relationer till djur, natur och hållbarhet. Utan dessa relationer kan vi inte bygga upp en förståelse för vikten av hållbara vanor och bevarandet av den biologiska mångfalden. Detta kan ske genom att barn får möjlighet …

Hållbara vanor och ekologisk litteracitet – verktyg för att skapa en hoppfull framtid i antropocen Read More »

Scroll to Top