Sortera  
179 Results
  Stand   B:34

Svenska Dyslexiföreningen

Svenska Dyslexiföreningen är en obunden intresseförening för pedagoger, logopeder, psykologer och andra som arbetar inom området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Den har cirka 1200 medlemmar. Föreningen arbetar för att sprida kunskap och medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi samt dyskalkyli och språkstörningar. Vidare ordnar Föreningen utbildningsdagar och uppvaktar berörda myndigheter i angelägna frågor. Föreningen ger ut

Läs mer »
  Stand   B:24

Tempus Information Systems

Tempus. Ger förskolan tid. Tempus är ett beprövat och lättanvänt system för schemaläggning, närvarohantering och resursplanering av både barn och personal i förskolan. Tempus förenklar vardagen och effektiviserar verksamheten, och ger både vårdnadshavare och personal mer tid för barnen. Administration & förvaltning Tempus administrationsportal ger personal, administratörer och rektorer en tydligare bild av verksamheten. Placeringar,

Läs mer »
Scroll to Top