Svenska institutet för standarder, SIS

Svenska institutet för standarder, SIS

Om oss

Svenska institutet för standarder (SIS) är utsedd av regeringen att vara standardiseringsorgan i Sverige inom ISO:s och CEN:s ansvarsområden. SIS erbjuder företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige att påverka innehållet i svenska och internationella standarder.

SIS huvuduppgift är att stimulera svenskt inflytande i det internationella standardiseringsarbetet för att ge stärkt konkurrenskraft och stimulera handel, samt skapa samhällsnytta, konkurrenskraft och effektivitet genom att öka användandet av standarder eller standardisering.

Kommittén, SIS/TK 450 Informationshantering inom utbildningssektorn, utarbetar standarder som stöttar och hjälper utbildningssektorns digitala utveckling. Standarderna skapar förutsättningar för ett ekosystem av digitala tjänster och system som fungerar tillsammans med ett säkert och effektivt utbyte av relevant data.

Kommittén arbetar aktivt med att identifiera områden där en gemensam standard kan vara vägen framåt för digitala lösningar inom utbildningssektorn – från förskola till universitet och Komvux. Genom att ta tillvara initiativ och intressen från berörda aktörer har kommittén en viktig roll i digitaliseringen av den svenska utbildningssektorn.

Kommittén har sitt fokus på nationell standardisering men är även med och bevakar både den europeiska och globala standardiseringen inom området.

Kom och träffa oss under SETT dagarna om du vill du få en djupare inblick i det som händer bakom kulisserna gällande digitaliseringen i utbildningssektorn.

Vi berättar om gemensamma lösningar för skolans digitalisering, om SS 12000 och varför den rekommenderas av Skolverket, om EMIL och SUSA-navet som hjälper blivande studenter att hitta rätt utbildning och om alla pågående projekt som kommer underlätta ditt val av digitala lärresurser!

Välkommen att höra om hur din skola/organisation kan dra nytta av dessa standarder och om vår kommitté!

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!