StudyBee

StudyBee

StudyBee är ett modernt verktyg för elevutveckling som tillsammans med Google Classroom bildar navet för all pedagogisk verksamhet och dokumentation. Verktyget har olika vyer för olika roller i skolan som rektor, lärare, elevhälsa, elev och vårdnadshavare, ett effektivt Early Warning System samt en uppskattad mobilapp. Detta skapar en samsyn och goda förutsättningar för att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan.

Kontakta oss

Scroll to Top