Sunt Fokus AB
Sunt Fokus AB

Sunt Fokus AB

Om oss

Psykisk hälsa på schemat – äntligen är det möjligt!

Vi lär om Livet är ett unikt skolmaterial som ger skolor och kommuner möjlighet att på ett strukturerat, systematiskt och likvärdigt sätt föra in kunskaper om psykisk hälsa på schemat. Lägga grunden för elevers självkänsla och psykiska hälsa och därmed stärka skolors värdegrund!

Materialet är kvalitetssäkrat och har tagits fram i samarbete mellan utbildningsförvaltningen i Landskrona Stad, Part Helsingborg och Sunt Fokus Malmö och har stöd i den senaste forskningen inom bla hjärnhälsa, resilience, och stresshantering.

Vi lär om livet är framtaget för elever på grundskolan och gymnasiet med syfte att stärka barns och ungas inre hälsa, ge dem konkreta verktyg och kunskaper om vad det innebär att vara människa.
Rusta dem för livet!

Vi lär om Livet är enkelt att komma igång med och kan användas ämnesintegrerat eller vid mentorstid, hälsodagar eller tid avsedd på schemat för livskunskap.
Det svarar upp mot kraven i läroplanen och innehåller färdiga lektionsplaneringar.

Vi lär om Livet består av såväl en fysisk ”box” och en digital ”box” – med mängder av material att använda i klassrummet. Filmer att visa för eleverna, en handbok för pedagogen och länkar till övningar att göra i klassrummet.

”Skolan är en viktig plattform för tidiga, främjande och förebyggande insatser för barn och unga. När skolan lär barn mer om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både sin egen och andras, minskar förekomsten av ohälsa och psykiska problem.

Samtidigt ökar möjligheten till lärande, nyfikenhet och utveckling.
– Ett tryggare skolklimat”.

Vi behöver bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och ta barns och ungas erfarenheter på allvar. Med respekt.
Skolan är den arena som har störst möjlighet att nå ut till samtliga barn i Sverige.

Psykisk ohälsa drabbar upp till 20 procent av världens unga och är den tyngsta orsaken till hälsorelaterat lidande i den åldersgruppen.
Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan debuterat och vid 25 års ålder hela 75 procent.
Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad!
Ur Handboken:

”Syftet med materialet är att stärka och rusta barns och ungas motståndskraft och medmänsklighet. Att ge en djupare förståelse för sig själv, sina tankar och livet genom att:
– tillhandahålla kunskaper och strategier som är centrala för att utveckla en god hälsa genom livet.
– i ett tryggt sammanhang tillsammans med vuxna ge elever förutsättningar att reflektera över begreppet hälsa och möjligheten att påverka sitt mående och liv = empowerment.
återkommande genom skolgången ta del av materialet och utvecklas i takt med detta.

Bakgrund:
”Skolan är en oerhört viktig plattform för tidiga, främjande och förebyggande insatser för barn och unga.
När skolan öppnar upp för reflektion kring livets alla utmaningar och lär barn om psykisk hälsa och hur den kan hanteras, både sin egen och andras, minskar förekomsten av ohälsa och psykiska problem.

Genom att normalisera livets upp och nedgångar ökar vi känslan av acceptans, gemenskap och förståelse.
Insatserna behöver återkomma över tid genom skoltiden.
De positiva effekterna ses på skolbarn i alla åldrar – på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.”

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!