Haldor Utvecklingssamtal

Haldor Utvecklingssamtal

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och vårdnadshavare ska fylla i inför och under samtalet.

Med Haldor Utvecklingssamtal kan mentorer lägga in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som ska fyllas i inför och under samtalet.

Genom kombinera denna tjänst med Haldor Vårdnadshavare kan samtal bokas, av- och ombokas i Microsoft Teams.

Scroll to Top