Haldor Uppgifter

Haldor Uppgifter

Med Haldor Uppgifter kan ni skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla läroplaner eller era egna läroplaner. Uppgifterna kan självklart användas i planeringar om ni har Haldor Planering och bedömning.

Skillnaden mellan Haldoruppgifter och Teamsuppgifter är att lärare kan arbeta med kamrat- och självbedömning samt gruppuppgifter i Haldors uppgiftsfunktion. Med Haldor Uppgifter kan ni också arbeta med basgrupper i grupparbeten. Läraren bestämmer hur många basgrupper som ska finnas eller hur många elever som ska finnas i varje basgrupp, sen genererar Haldor grupperna automatiskt.

Scroll to Top