Haldor Schema & närvaro

Haldor Schema & närvaro

Lägg in och visa lärares och elevers scheman direkt i Microsoft Teams med Haldor Schema & Närvaro. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Behöver ni fler funktioner?
Komplettera Schema & närvaro med Schema plus för att få tillgång till ännu fler funktioner i ditt schema. Schema plus ger bland annat lärare och mentorer en tydligare överblick över både sina egna och andra elevgruppers lektioner, provtillfällen, uppgifter och möten. Det gör att de enkelt ser elevernas arbetsbelastning och kan söka fram lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov eller inlämningsuppgifter.

Scroll to Top