Haldor Planering & dokumentation för förskola

Haldor Planering & dokumentation för förskola

Skapa planeringar och dokumentation i Microsoft Teams kopplat till Skolverkets mål för förskolan.

Med Haldor Planering & dokumentation för förskola kan pedagoger enkelt skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen, för en mindre grupp barn eller ett enskilt barn och sedan dela dokumentationen med de barnens föräldrar

Scroll to Top