Haldor Elevdokumentation

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling i ett elevkort, ibland kallad en portfolio, i Microsoft Teams.

I elevkortet kan mentorer se elevens samlade omdömen, extra anpassningar, bedömningar, anteckningar och filer, oavsett vem som gjort dokumentationen. Det gör att de smidigt kan få en tydlig helhetsbild av eleven och dess behov.

Scroll to Top