Den kompetenta eleven

Alla elever är kompetenta, det handlar om hur vi i skolans värld skapar förutsättningar för en utmanande undervisning, såväl kunskapsmässigt och socialt. Hur kan man i grundsärskola stärka elevers självkänsla genom prestation och hur kan vi öka elevernas motivation för lärande när ett framtidsperspektiv är ett abstrakt fenomen?

– Vikten av att ställa krav och driva elever framåt, så kan du hitta sätt för att driva elever framåt såväl socialt och kunskapsmässigt i grundsärskolans praktik.
– Så kan du öka sociala interaktion och ökad måluppfyllelse med skolhund i undervisningen.
– Bygg elevers självkänsla genom deras prestation, gör det som andra trott var omöjligt till möjligt.

Scroll to Top