Livslångt lärande, en nödvändighet

Här nedan får du möta spåransvariga från RISE, Internetstiftelsen och
Skolverket, som är kompetenspartners till SETT. De delar med sig av vad de ser att framtiden har med sig, vad ett livslångt lärande innebär och de berättar om de värdefulla insikter som du som deltagare kommer kunna få med dig. 
Vi tar också tillfället i akt att träffa Micaela Jonsson, som är programansvarig på SETT. Hon berättar om den värdefulla vikten av ett Livslångt lärande, som är årets tema. Dessutom får vi även höra mer om årets programnyheter.  

RISE – Sandra Wissting
Senior projektledare Livslångt lärande, RISE

Vad innebär livslångt lärande för er och er verksamhet?
Livslångt lärande är vår ryggrad. Vår enhet på RISE heter Livslångt lärande och det är vad vi arbetar för, lever och andas dagligen. Men varför är det så viktigt?
För oss som samhälle så är det livslånga, kontinuerliga lärandet en nödvändighet om vi ska klara den kunskaps- och kompetensomställning som samhällsutvecklingen kräver.

Att kunna lära om och lära nytt, under hela livet, är viktigt för både individ och samhälle. På RISE arbetar vi med tillämpad forskning i syfte att skapa bättre förutsättningar för detta, i skolan och utanför.

Vad kommer deltagarna få med sig av att delta på ert spår?
I RISE spår på SETT kommer du att få ta del av hur vi arbetar med förnyelse och innovation i skola och förskola på olika sätt. Konkreta exempel där vi använder oss av designprocessen och/eller tekniklösningar, som med stöd i forskning ger vinster för lärandet. 

Läs mer här om RISE medverkan på SETT 2023.

Internetstiftelsen – Kristina Alexanderson
Projektledare på Internetstiftelsen med ansvar för Digitala lektioner (lärare i svenska och samhällskunskap)

Vad innebär livslångt lärande för dig och din yrkesvardag?
Jag har en stor nyfikenhet och det är drivande i mitt lärande. Nyfikenhet är något som hjälper mig i mitt arbete att ständigt få nya kunskaper.

I mitt arbete för Internetstiftelsen besöker jag regelbundet skolor för att föreläsa och utbilda i, och kring digital kompetens, och alla de möten och besök som jag gör i skolsverige innebär många tillfällen till lärande för mig. Jag får se många skolor, vilket gett mig en större förståelse för olika lärares och skolpedagogers skolvardag.
Centralt för mitt lärande är också en nyfikenhet på den vardag som vi befinner oss i och hur internet, samt digitaliseringen, påverkar vårt sätt att leva och vara. Jag förundras ständigt över hur mycket jag inte förstår och hur mycket det finns att vara nyfiken på.

Vad kommer deltagarna få med sig av att delta på ert spår?
En sak som vi lärde oss från att vara innehållpartner 2022 var hur viktigt det är att lärare får möta andra lärare, därför kommer deltagarna få många möjligheter att möta kollegor och på sätt få möjlighet att reflektera och sätta ord på det som sker i mötet med elever. Sedan har vi lyft aspekter på hur internet kan stärka lärandet, både för lärare och elever.
I vårt spår kommer besökaren få möjligheter att lära sig mer om internets historia, hur internet används av elever och hur man kan arbeta med det i undervisningen, samt hur du som lärare kan lära med hjälp av internet. Till min stora lycka kommer också deltagarna få höra samtal kring lärares, pedagogers och skolbibliotekariers lärande i vardagen.
Vi har lagt fokus på lärande kring digitaliseringen och den digitala vardagen, genom talare som Maria Wiman, Kristina Alexanderson, Micke Kring, Jack Werner, Digitala Diaz och många fler.

Läs mer här om Internetstiftelsens medverkan på SETT 2023.

Skolverket – Jonas Felixon
Undervisningsråd på Skolverket

Vad innebär livslångt lärande för er och er verksamhet?
Skolan har ett viktigt uppdrag att tillgodose individens behov och förmåga att utvecklas i sin professionella och individuella roll som samhällsmedborgare.
För att kunna hänga med i samhällsutvecklingen behöver elever fortsätta bygga på sin digitala kompetens.

Att kunna orientera sig i digitala miljöer, läsa digitala texter och använda digitala verktyg, kan stötta det egna lärandet.

Vad kommer deltagarna få med sig av att delta på ert spår?
Vi kommer behandla frågor om hur utbildning kan skapa förutsättningar för ett livslångt lärande och att elever måste få utveckla en digital bildning i skolan. Bland annat kommer man få med sig kunskap om vilka utmaningar som finns i det digitala landskap som vi befinner oss i och hur man ska tänka kring dem. Vi kommer även titta på skolbibliotekens roll för bildning och det livslånga lärandet.

Läs mer här om Skolverkets medverkan på SETT 2023.

Micaela Jonsson – Program Manager, SETT

Berätta mer om årets tema.
Temat för SETT 2023 är Livslångt lärande.
Vi lever i en föränderlig samtid, där arbetsliv stöps om och branscher som service, transport och handel genomgår en snabb digital transformation. Nya beteenden etableras och hela yrkesgrupper behöver nya och andra kunskaper, kompetenser och kvalifikationer.

I år pratar vi om hur den formella utbildningen banar väg för att skapa lärande individer i en ständigt föränderlig samtid, och hur vi redan i förskola och skola kan lägga grunden till ett livslångt lärande, längs hela styrkedjan.

Vilken är den största nyheten i programmet?
En stor nyhet är att vi utökar möjligheterna att delta och under kvällen den 19 april välkomnar besökaren att ta del av samtalet kring läslust och det moderna läsandet. Högaktuella skådespelaren Olof Wretling gästar oss bland annat under kvällen och berättar om hur han gjorde hoppande bokstäver till en möjlighet. Besökarna blir även bjudna på mingel samt en rad spännande seminarier och aktiviteter i utställningen.
Ytterligare en nyhet är att programmet är framtaget av fler aktörer än tidigare. Tack vare våra partners, spåransvariga och en engagerad fokusgrupp har vi format ett dynamiskt och aktuellt innehåll och ett program som utmanar, engagerar och inspirerar till att stärka lärandet och måluppfyllelsen för barn och elever med utgångspunkt i årets tema.

Vad kan besökarna förvänta sig att få med sig efter sitt konferensdeltagande på SETT?
Besökarna kan förvänta sig att få med sig mängder med kunskap, inspiration och nya kontakter efter att ha deltagit på SETT. Konferensen erbjuder en unik möjlighet att ta del av de senaste trenderna, nya forskningsinsikter och inspiration kring förskolan och skolan som en grundsten för det livslånga lärandet.
Samtidigt får man tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med likasinnade, oliktänkande och experter på området. Dessutom kan besökarna förvänta sig att få tillgång till värdefulla resurser och verktyg som stöd för att utveckla sin undervisning och sin verksamhet.
Det livslånga lärandet ställer högre krav på dig som individ att tillskaffa dig relevant kunskap för den kontext du befinner dig i, vill du ha tips om hur du maxar nyttan med SETT? Kika in på Uppsala kommuns sida där dom planerar inför sin medverkan, och hur du som deltagare kan planera inför ditt egna besök, inför, under och efter.

Klicka här för att registrera dig.

Fiorella Öqvist, Event Marketeer, SETT

Sofia Paasila, Event & Marketing Specialist, SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!