Stockholms stad skickar ett kollegium på 200 personer till SETT

Vi har fått byta några ord med Henrik Nöbbelin, Rektor på Alviksskolan och Ulvsundaskolan och Camilla Askebäck Diaz,  IT-pedagog på Alviksskolan och Ulvsundaskolan, för att höra om satsningen och vad de vill att deras kollegor tar med sig hem från SETT.

Ett av våra läsårsmål under detta år är digitaliseringen för hela skolan och framför allt inom strukturer och intern kommunikation, och vi vill gärna uppmärksamma vår satsning på förändring genom att låta all personal få delta på SETTmässan, detta för att alla själva ska kunna få ta del av föreläsningar som känns relevanta för var och en inom digitalisering. Vi hoppas att all personal kommer tillbaka till verksamheten med en nyfikenhet kring hur de kan utveckla och förfina sin undervisning och att vi tillsammans i kollegiet kan bestämma hur vår fortsatta fortbildning behöver planeras inom detta område. 

Hur säkerställer ni att de lärdomar som görs på SETT kommer till användning i verksamheten?
Den digitala utvecklingsgruppen på Alviksskolan kommer att förbereda personalen på vad som förväntas av dom på plats eftersom vi efter mässan, under efterarbetsdagarna i juni, kommer att låta personalen berätta för varandra om de föreläsningar de deltog på, vad de tog med sig och vad de skulle vilja utveckla tillsammans med en kollega. För att de ska komma ihåg alla tankar som väckts under SETT så kommer de att ha en mall att fylla i med stödfrågor kring föreläsningarna. Framåt så tänker vi att vi under nästa läsår ska komma igång med samverkan mellan skolorna som ligger i samma skolområde för att låta de olika skolornas kompetenser få lyfta varandra. Vi tycker att det är utvecklande att vara i ett sammanhang där vi som skolor kan hjälpa och lära av varandra. 

Hur väljer ni vilka föreläsningar som personalgruppen ska ta del av?
Personalen kommer att få sätta sitt eget schema, men kommer att behöva förbereda sig genom att titta på programmet och i förväg fundera på vilka föreläsningar som de skulle vilja gå på. De kommer också hinna prata ihop sig med ämnes- och arbetslagskollegor om det är så att de vill täcka flera föreläsningar tillsammans eller om det är bra att de går på samma för att kunna bolla tankar kring föreläsningen efteråt. De kommer sedan att fylla i vilka föreläsningar de deltog på för att vi under kommande läsår skulle kunna sätta ihop grupper, utifrån föreläsningsinnehåll och intresse, för att skapa tid för reflektion tillsammans. 

Sofia Paasila, Event & Marketing Specialist, SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!