”Förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet”

Förskola lek SETT

Elin Björkén är förskollärare sedan 2010, hon har deltagit i forskningsprogrammet Fundif, är återkommande deltagare i podden Förskolan, pedagogisk utvecklare och clown. “Jag brinner för leken, utveckling och undervisning”. Idag arbetar Elin inom Stockholms stad, Södermalm. Nedan fick vi möjligheten att höra med henne lite mer kring vad du som åhörare kan förvänta dig från hennes föreläsning ”Har vi glömt bort leken” som hon håller den 20 april på SETT 2023.

Vad innebär livslångt lärande för dig?
Ett livslångt lärande för mig är en nödvändighet men inte en självklarhet. Jag tänker att ifall vi människor ska fortsätta vilja lära oss behöver det vara lustfyllt, väcka nyfikenhet och ske tillsammans med andra. Detta är även tre komponenter jag ser i lekens magi. Därför tänker jag att förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet, barnen får genom leken bygga upp en nyfikenhet kring sin omvärld. Vi vuxna har ett ansvar att se till att barnens första tid i skolväsendet blir lustfyllt och att det skapas förutsättningar till glädje och utveckling.

Vilka utmaningar ser du framåt som du lyfter i din presentation?
När läroplanen reviderades och fokus hamnade på undervisningsbegreppet upplevde jag att många pedagoger, inklusive jag själv, tänkte att förskolan skulle föra förmedlingspedagogik, vilket kan innebära att den enda planerade undervisningen som sker är på samlingar, möjligtvis genom workshops, där målet är faktakunskaper. Barnens dagar liknade grundskolan mer och mer där dagarna planeras i detalj kring vilka ämnen som skulle undervisas när och hur utifrån ett vuxenperspektiv. Leken upplevde jag som något barnen ägnade sig åt till exempel när pedagogerna var på rast eller i den ”fria” leken ute på gården. Lek var inte ett ord som fick ta plats utan fokus lades på begrepp som jobba med, utforska, lära och kunskap. Det vill säga begrepp som är tydligt mätbara och med tydlig prestation från individen.

Detta kändes inte rätt i hjärtat och jag började tänka kring frågor som ”hur ska vi kunna undervisa eller mäta kunskap om vi inte har uppnående mål” eller ”vi ska ju följa barnens intressen och då kan vi ju inte planera undervisningen i förväg”. Tur för mig fick jag möjligheten att fördjupa mig i läroplanen och undervisning i förskolan genom forskningsprojektet FUNDIF.

Så var tog då leken vägen? Vad hände med alla vuxna i förskolan som en gång i tiden var närvarande och nyfikna på barnens lek? Jag tänker att leken är den plats där barnens tankar, utveckling och nyfikenhet blir synlig. Jag ställer mig då frågan hur gör vi leken till vårt främsta verktyg i undervisningen för att främja ett livslångt lärande?

Vad får man med sig från föreläsningen?
Jag kommer bland annat i min föreläsning ge exempel på hur jag använder min leklust och barnens lek i undervisningen. Jag önskar att åhörarna reflekterar kring hur dem använder sig av leken i sin undervisning oavsett ifall man undervisar i förskolan eller grundskolan.

Vad ser du mest fram emot med SETT?
Jag ser fram emot att under dessa dagar få dela med mig av min erfarenhet och ta del av alla andras kompetenser, kunskaper och frågeställningar.

Sofia Paasila, Event & Marketing Specialist, SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!