”Förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet”

Förskola lek SETT

Elin Björkén är förskollärare sedan 2010, hon har deltagit i forskningsprogrammet Fundif, är återkommande deltagare i podden Förskolan, pedagogisk utvecklare och clown. “Jag brinner för leken, utveckling och undervisning”. Idag arbetar Elin inom Stockholms stad, Södermalm. Nedan fick vi möjligheten att höra med henne lite mer kring vad du som åhörare kan förvänta dig från hennes föreläsning ”Har vi glömt bort leken” som hon håller den 20 april på SETT 2023.

Vad innebär livslångt lärande för dig?
Ett livslångt lärande för mig är en nödvändighet men inte en självklarhet. Jag tänker att ifall vi människor ska fortsätta vilja lära oss behöver det vara lustfyllt, väcka nyfikenhet och ske tillsammans med andra. Detta är även tre komponenter jag ser i lekens magi. Därför tänker jag att förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet, barnen får genom leken bygga upp en nyfikenhet kring sin omvärld. Vi vuxna har ett ansvar att se till att barnens första tid i skolväsendet blir lustfyllt och att det skapas förutsättningar till glädje och utveckling.

Vilka utmaningar ser du framåt som du lyfter i din presentation?
När läroplanen reviderades och fokus hamnade på undervisningsbegreppet upplevde jag att många pedagoger, inklusive jag själv, tänkte att förskolan skulle föra förmedlingspedagogik, vilket kan innebära att den enda planerade undervisningen som sker är på samlingar, möjligtvis genom workshops, där målet är faktakunskaper. Barnens dagar liknade grundskolan mer och mer där dagarna planeras i detalj kring vilka ämnen som skulle undervisas när och hur utifrån ett vuxenperspektiv. Leken upplevde jag som något barnen ägnade sig åt till exempel när pedagogerna var på rast eller i den ”fria” leken ute på gården. Lek var inte ett ord som fick ta plats utan fokus lades på begrepp som jobba med, utforska, lära och kunskap. Det vill säga begrepp som är tydligt mätbara och med tydlig prestation från individen.

Detta kändes inte rätt i hjärtat och jag började tänka kring frågor som ”hur ska vi kunna undervisa eller mäta kunskap om vi inte har uppnående mål” eller ”vi ska ju följa barnens intressen och då kan vi ju inte planera undervisningen i förväg”. Tur för mig fick jag möjligheten att fördjupa mig i läroplanen och undervisning i förskolan genom forskningsprojektet FUNDIF.

Så var tog då leken vägen? Vad hände med alla vuxna i förskolan som en gång i tiden var närvarande och nyfikna på barnens lek? Jag tänker att leken är den plats där barnens tankar, utveckling och nyfikenhet blir synlig. Jag ställer mig då frågan hur gör vi leken till vårt främsta verktyg i undervisningen för att främja ett livslångt lärande?

Vad får man med sig från föreläsningen?
Jag kommer bland annat i min föreläsning ge exempel på hur jag använder min leklust och barnens lek i undervisningen. Jag önskar att åhörarna reflekterar kring hur dem använder sig av leken i sin undervisning oavsett ifall man undervisar i förskolan eller grundskolan.

Vad ser du mest fram emot med SETT?
Jag ser fram emot att under dessa dagar få dela med mig av min erfarenhet och ta del av alla andras kompetenser, kunskaper och frågeställningar.

Läs mer om Elins föreläsning här

Sofia Paasila, Event & Marketing Specialist, SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Neil Selwyn till Nordic Track

Neil Selwyn är en av huvudtalarna på årets mötesplats och kommer medverka i Nordic Track den 16 april. Selwyn är inte bara en profil inom utbildningsteknik, utan även en ledande internationell forskare inom digital utbildning. Med över 30 års erfarenhet av att utforska integrationen av digital teknik i skolor, universitet och vuxenutbildning har Neil fått en sällsynt insikt i de verkliga utmaningarna och möjligheterna som digitaliseringen medför.

Läs mer »

SETT 2024 stärker samverkan med Sveriges Lärare – med rätt förutsättningar till lärarna

SETT, Skandinaviens ledande konferens och mässa inom innovativt och livslångt lärande, meddelar med stolthet sitt fortsatta och fördjupade samarbete med Sveriges Lärare. Samarbetet som kompetenspartners syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapskapsutveckling för lärarna inom alla skolformer för att på bästa sätt stötta och forma framtidens utbildningsbehov och kompetensutveckling.

Läs mer »
Scroll to Top