SETT sätter fokus på ett livslångt lärande

På mötesplatsen SETT tydliggörs i år hur den formella utbildningen banar väg för att skapa lärande individer i en ständigt föränderlig samtid, och hur vi redan i förskola och skola kan lägga grunden till ett livslångt lärande.

Sveriges regering har genom flera uppdrag till våra statliga myndigheter och institutioner, bland annat genom sin proposition (2020/21:60) och ett samverkansprogram, förtydligat vikten av livslångt lärande för att möta svåra samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft.

På SETT presenterar både myndigheter såväl som professionen och branschen hur arbetet ser ut med att förverkliga uppdraget kring att skapa lust att lära livet ut i sina verksamheter samt vilka förutsättningar och verktyg som behövs för att skapa och möjliggöra en än mer lärande organisation.

”SETT har efter 10 år etablerat sig i Skandinavien som den ledande mötesplatsen för kompetensutveckling och framförallt skolutveckling. I vår ser vi fram emot att erbjuda en mötesplats som utforskar livslångt lärande i förskola och skola. I tätt samarbete med kompetenspartners, fokusgrupp, utställare och spåransvariga lyfter vi verksamhetsnära perspektiv från hela styrkedjan tillsammans med aktuell forskning och erbjuder självklart omvärldsspaning på temat.” – Micaela Jonsson, Program Manager på Easyfairs

Micaela Jonsson, Program Manager SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Neil Selwyn till Nordic Track

Neil Selwyn är en av huvudtalarna på årets mötesplats och kommer medverka i Nordic Track den 16 april. Selwyn är inte bara en profil inom utbildningsteknik, utan även en ledande internationell forskare inom digital utbildning. Med över 30 års erfarenhet av att utforska integrationen av digital teknik i skolor, universitet och vuxenutbildning har Neil fått en sällsynt insikt i de verkliga utmaningarna och möjligheterna som digitaliseringen medför.

Läs mer »

SETT 2024 stärker samverkan med Sveriges Lärare – med rätt förutsättningar till lärarna

SETT, Skandinaviens ledande konferens och mässa inom innovativt och livslångt lärande, meddelar med stolthet sitt fortsatta och fördjupade samarbete med Sveriges Lärare. Samarbetet som kompetenspartners syftar till att främja erfarenhetsutbyte, lärande och kunskapskapsutveckling för lärarna inom alla skolformer för att på bästa sätt stötta och forma framtidens utbildningsbehov och kompetensutveckling.

Läs mer »
Scroll to Top