SETT sätter fokus på ett livslångt lärande

På mötesplatsen SETT tydliggörs i år hur den formella utbildningen banar väg för att skapa lärande individer i en ständigt föränderlig samtid, och hur vi redan i förskola och skola kan lägga grunden till ett livslångt lärande.

Sveriges regering har genom flera uppdrag till våra statliga myndigheter och institutioner, bland annat genom sin proposition (2020/21:60) och ett samverkansprogram, förtydligat vikten av livslångt lärande för att möta svåra samhällsutmaningar och bidra till svensk konkurrenskraft.

På SETT presenterar både myndigheter såväl som professionen och branschen hur arbetet ser ut med att förverkliga uppdraget kring att skapa lust att lära livet ut i sina verksamheter samt vilka förutsättningar och verktyg som behövs för att skapa och möjliggöra en än mer lärande organisation.

”SETT har efter 10 år etablerat sig i Skandinavien som den ledande mötesplatsen för kompetensutveckling och framförallt skolutveckling. I vår ser vi fram emot att erbjuda en mötesplats som utforskar livslångt lärande i förskola och skola. I tätt samarbete med kompetenspartners, fokusgrupp, utställare och spåransvariga lyfter vi verksamhetsnära perspektiv från hela styrkedjan tillsammans med aktuell forskning och erbjuder självklart omvärldsspaning på temat.” – Micaela Jonsson, Program Manager på Easyfairs

Micaela Jonsson, Program Manager SETT

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Förskola lek SETT

”Förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet”

Ett livslångt lärande för mig är en nödvändighet men inte en självklarhet. Jag tänker att ifall vi människor ska fortsätta vilja lära oss behöver det vara lustfyllt, väcka nyfikenhet och ske tillsammans med andra. Detta är även tre komponenter jag ser i lekens magi. Därför tänker jag att förskolan är det första steget och grunden till det livslånga lärandet […]

Läs mer »
Scroll to Top