Groomingbrotten ökar – vuxenvärlden behöver höja medvetenheten

Aktiv Skola

Grooming definieras av Polismyndigheten som internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn som har utförts via, eller med hjälp av sociala medier, IT eller internet. Antalet utredningar av groomingbrott mot barn, rubricerade som sexuell posering, har ökat lavinartat. 2020 gick antalet upp med 60% jämfört med året innan visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

I de brottsutredningar som gjorts har det framkommit att förövarna hittar offer på dataspelssajter och Snapchat. Enligt Stockholmspolisens groominggrupp är Snapchat överrepresenterat i de anmälningar man får in, 80% av ärendena rör sig om misstänkta brott begångna där.

Snapchat utmärks av att de bilder och filmer som läggs upp inte sparas utan visas snabbt och sedan försvinner. Men förövarna använder speciella appar som gör det möjligt att ta skärmdumpar av bilderna och spara ner dem på telefonen och detta utan att det utsatta barnet märker det. Förfarandet innebär att brottsrubriceringen övergår från utnyttjande av barn för sexuell posering till barnpornografibrott.

Att motverka och förebygga grooming är en av Stiftelsen Aktiv Skolas mest prioriterade målsättningar. Okunskapen om de här brotten och hur de går till är stor i vuxenvärlden. Utbildning och upplysning är avgörande för att förmedla verktygen som behövs till vårdnadshavare och andra så att de i sin tur kan skydda och vägleda sina barn och ungdomar. Vuxenvärlden behöver sätta sig in i de ungas tillvaro på nätet, ställa frågor och engagera sig i vad barnen upplever. Det är viktigt att skapa en relation där barnen kan känna sig trygga i vetskapen att de kan vända sig till de vuxna utan att känna att de har gjort fel när något obehagligt händer. Vårdnadshavare som har satt sig in i frågan kan samtala med barnen om vilka gränser de behöver ha och vad de ska vara vaksamma på.

Sedan 2019 har Aktiv Skola arrangerat kostnadsfria föreläsningar, såväl fysiskt som i form av webbinarier under pandemin. Hittills har närmare 11 000 vuxna runt om i landet tagit del av föreläsningarna.

Förutom grooming fokuserar Aktiv Skola på droger, hälsa, miljö och mobbning.  Områden starkt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Stiftelsen tar i samarbete med sakkunniga fram nedladdningsbart utbildningsmaterial till alla skolor. Läs mer här: www.aktivskola.org

Författare: Martina Söderholm, som har en bakgrund inom vård och omsorg, har arbetat i många år med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Innan hon började föreläsa arbetade hon på rättspsykiatriska kliniken i Örebro.

Martina Aktiv Skola

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Cecilia Lilja Natur och Kultur

Att välja och utvärdera digitala läromedel

Det finns som bekant många digitala läromedel på marknaden, och det är en grannlaga uppgift att välja ut vilket som ska köpas in till skolan. I den här artikeln tipsar jag om några viktiga saker att titta på när man väljer och utvärderar digitala läromedel. Tipsen utgår ifrån vad som är viktigt för elever med särskilda behov utifrån lässvårigheter och koncentrationssvårigheter, och kommer från min erfarenhet av digital läromedelsutveckling, bl.a. i samarbete med forskare inom specialpedagogik, SPSM, specialpedagoger, lärare och elever.

Läs mer »
Scroll to Top