Varför digitalisering är viktigt i det moderna klassrummet

Showbie

När vi pratar om digitalisering i skolan är det ofta som vi tittar på det senaste och häftigaste som kommit, kanske pratar vi om VR, AR eller något annat som vi för stunden imponeras av. Missförstå mig rätt här, allt det kan vara väldigt bra, men kärnan i om varför vi vill digitalisera skolan handlar i mina ögon om något annat. Vi ska digitalisera för att inkludera. ALLA barn har rätt till en bra skolgång och ALLA barn har rätt till den hjälp de behöver för att kunna nå skolans mål och därmed kunna välja väg i livet framåt. Det ska inte spela någon roll om var du är född, hur dina föräldrar klarade skolan eller om du har någon funktionsvariation med mera.

Med hjälp av teknologin och digitaliseringen kan vi erbjuda barn möjligheter vi inte kunde tidigare. Vi kan med andra ord göra plattan eller datorn i klassrummet till en accelerator för kunskap och inte som det i många fall fungerar idag som en driver. Devicen i sig ska inte vara det viktiga. Kan vi istället utrusta alla fantastiska lärare i Sverige med kunskaper och den teknologi vi har möjlighet till,samt utbilda dem i användandet så kan vi förstärka allt det positiva som sker i klassrummet såväl som utanför och ta bort tid och rum för lärande så att att elever och lärare kan utnyttja sin potential till max. Vi kan exempelvis låta eleverna skapa musik även om de inte har råd med instrument, att spela in koordination och bollkunskaper på tryggare platser än i gympasalen, ha genomgång med sina lärare när helst de behöver och på vilken plats de än befinner sig, träna språk hemma vid matbordet tillsammans med familjen eller spela sig till kunskap i vilket ämne som helst.

Lärarens roll försvinner inte i det här, den blir allt mer viktig. Läraren är utan tvekan det viktigaste vi har i skolan och kärnan till all kunskap.
Vii ska inte ersätta den personen med en platta eller dator, vi ska istället utrusta den personen med krafter den inte hade annars så den kan utföra än större mirakel än tidigare. Tillsammans kan vi ge ALLA barn möjligheten att klara skolan, välja sin väg genom livet och skapa ett bättre framtida samhälle för dem och för oss.

Författare: Martin Bieber, Account Executive, Showbie.

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Cecilia Lilja Natur och Kultur

Att välja och utvärdera digitala läromedel

Det finns som bekant många digitala läromedel på marknaden, och det är en grannlaga uppgift att välja ut vilket som ska köpas in till skolan. I den här artikeln tipsar jag om några viktiga saker att titta på när man väljer och utvärderar digitala läromedel. Tipsen utgår ifrån vad som är viktigt för elever med särskilda behov utifrån lässvårigheter och koncentrationssvårigheter, och kommer från min erfarenhet av digital läromedelsutveckling, bl.a. i samarbete med forskare inom specialpedagogik, SPSM, specialpedagoger, lärare och elever.

Läs mer »
Scroll to Top