Escape room i undervisningen – ska eleverna låsas in i klassrummet?

Escape room

Ibland kan man vara så sugen på att låsa dörren och inte släppa ut eleverna förrän de är helt klara, men såklart ska vi inte låsa in dem på riktigt. Vi ska däremot låsa in eleverna i en fantasivärld med spännande uppdrag som motiverar dem till att ta sig till slutet. Men hur gör man det?

I vår föreläsning på SETT kommer vi att belysa vad escape room bidrar med i undervisningen samt i kortfattade drag beskriva hur man bygger ett escape room.

För att kortfattat beskriva vad det handlar om så har vi båda, sedan många år tillbaka, arbetat digitalt i våra klassrum. Vi såg tidigt hur de olika digitala verktygen bidrog till ett lärande, som till exempel responssystem, samarbete med texter samt det spelifierande lärandet!

Det spelifierande lärandet har intresserat oss länge som en motiverande faktor i klassrummet, redan innan datorerna tog sig in i våra klassrum så spelade man olika typer av spel för att öka motivationen. Men nu har vi ännu fler verktyg att använda. Det digitala tar inte bort det analoga arbetet, utan vi arbetar digilogt, dvs att arbeta analogt och digitalt i symbios där det ena inte är bättre än det andra.
Att jobba med olika motiverande arbetssätt gör att vi får fler elever att bli nyfikna på uppgifterna. Att arbeta med escape room är bara ett av alla olika verktyg man kan använda för att motivera eleverna. Men vad är det som motiverar dem?

Tittar man på de spel som eleverna spelar på sin fritid så har de några faktorer gemensamt; de har spelregler, det finns ett mål, det finns något uppdrag att genomföra, det blir lite svårare ju längre in i spelet man kommer. Klarar man något svårt tar man med glädje sig an nästa svårighetsgrad. Det är här escape room-konceptet kommer in.

Ett escape room som man använder i undervisningen är uppbyggt utifrån det centrala innehållet i Lgr 11, där man inleder med en berättelse som ska inspirera eleverna. Sedan är det olika former av uppdrag som eleverna ska lösa för att låsa upp någon form av lås för att sedan ta sig i mål.
När eleverna jobbar med escape room samarbetar de i par eller mindre grupper för de tillsammans ska kunna använda sina styrkor för att lösa uppdragen.

Escape room i undervisningen innebär inte att man bygger upp en hel miljö i rummet, men det kan innebära att man skapar en digital miljö med digitala lås eller uppdrag på papper där eleverna ska låsa upp riktiga kodlås. Vår personliga favorit är de digiloga, där man utnyttjar både de digitala och analoga verktygens styrkor.

Tips!
– Börja smått. Det räcker att skapa frågor i ett Formulär utifrån en berättelse.
– Gå med i Facebookgruppen Escape the classroom – Sweden. Där kan du ställa frågor om sådant du funderar över när det gäller skapandet av escape rooms i olika verktyg, hitta färdiga escape rooms att använda och mycket mer.

Författare: Camilla Askebäck Diaz förstelärare i digitala verktyg samt Ma-lärare på Södermalmsskolan i Stockholm. Utbildningskonsult och författare till bland annat Escape room i undervisningen. Ulrica Elisson Grane förstelärare i stödjande och tillgängliga lärmiljöer och samt lärare i åk 5-6 Ullvi skola, Leksand. Digitaliseringsutvecklare och författare till boken Escape room i undervisningen.

Camilla Askebäck Diaz och Ulrica Elisson Grane

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Cecilia Lilja Natur och Kultur

Att välja och utvärdera digitala läromedel

Det finns som bekant många digitala läromedel på marknaden, och det är en grannlaga uppgift att välja ut vilket som ska köpas in till skolan. I den här artikeln tipsar jag om några viktiga saker att titta på när man väljer och utvärderar digitala läromedel. Tipsen utgår ifrån vad som är viktigt för elever med särskilda behov utifrån lässvårigheter och koncentrationssvårigheter, och kommer från min erfarenhet av digital läromedelsutveckling, bl.a. i samarbete med forskare inom specialpedagogik, SPSM, specialpedagoger, lärare och elever.

Läs mer »
Scroll to Top