Positiv pedagogik: Alla har starka sidor. Alla vill lyckas.

Att aktivt se det goda är kärnan i den positiva pedagogiken. Detta betyder att träna blicken för att upptäcka också små framgångar. Det lönar sig att göra ett stort nummer av dem!

Ju fler utmaningar barnet eller den unga möter i livet, desto mer uppmuntran och positiv respons behövs. Det måste härröra från riktiga saker som kan pekas ut för hen själv. Man måste också kunna gå tillbaka till goda stunder för att upplevelsen av att lyckas ska stärkas och hållas i minnet.
Upplevelser av att lyckas bidrar till den ryggsäck med resurser som låter barnet lära sig att lita på sina förmågor. Det känner sina egna starka sidor och tror på att lyckas också i framtiden. En klok pedagog skapar tillfällen för barnet att lyckas.

Mångsidiga färdigheter och styrkor hänger ihop
I grunderna till såväl småbarnspedagogiken som den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014) nämns mångsidig kompetens som ett centralt element i fostran. Mångsidig kompetens beskrivs även som färdigheter som krävs för att växa som människa och medborgare. De är väsentliga färdigheter med tanke på livskompetensen. Mångsidig kompetens innebär ändå inget separat läroämne, utan bör ingå i de andra ämnena. Hur undervisningen ordnas varierar mycket mellan olika daghem och skolor.
Karaktärsstyrkor är grundläggande faktorer för mänsklig handling, och de ger motivation och energi att fullfölja såväl kort- som långsiktiga planer. Karaktärsstyrkorna lägger grunden för att tillägna sig mångsidig kompetens. De är metafärdigheter som används för att uppnå andra färdigheter. Genom att främja karaktärsstyrkor lär man samtidigt ut mångsidig kompetens och erbjuder gedigna redskap för att vara och växa som människa.
I cirkeln nedan över mångsidig kompetens anges de karaktärsstyrkor som hänger ihop med respektive helhet ytterst i cirkeln. Genom att lära ut dessa främjar man samtidigt lärandet inom respektive delområde av den mångsidiga kompetensen.

Författare: Kaisa Vuorinen, Ph.D. forskare vid Helsingfors universitet och VD samt grundare av Positive Learning.

See the good 3

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter
Cecilia Lilja Natur och Kultur

Att välja och utvärdera digitala läromedel

Det finns som bekant många digitala läromedel på marknaden, och det är en grannlaga uppgift att välja ut vilket som ska köpas in till skolan. I den här artikeln tipsar jag om några viktiga saker att titta på när man väljer och utvärderar digitala läromedel. Tipsen utgår ifrån vad som är viktigt för elever med särskilda behov utifrån lässvårigheter och koncentrationssvårigheter, och kommer från min erfarenhet av digital läromedelsutveckling, bl.a. i samarbete med forskare inom specialpedagogik, SPSM, specialpedagoger, lärare och elever.

Läs mer »
Scroll to Top