Positiv pedagogik: Alla har starka sidor. Alla vill lyckas.

Att aktivt se det goda är kärnan i den positiva pedagogiken. Detta betyder att träna blicken för att upptäcka också små framgångar. Det lönar sig att göra ett stort nummer av dem!

Ju fler utmaningar barnet eller den unga möter i livet, desto mer uppmuntran och positiv respons behövs. Det måste härröra från riktiga saker som kan pekas ut för hen själv. Man måste också kunna gå tillbaka till goda stunder för att upplevelsen av att lyckas ska stärkas och hållas i minnet.
Upplevelser av att lyckas bidrar till den ryggsäck med resurser som låter barnet lära sig att lita på sina förmågor. Det känner sina egna starka sidor och tror på att lyckas också i framtiden. En klok pedagog skapar tillfällen för barnet att lyckas.

Mångsidiga färdigheter och styrkor hänger ihop
I grunderna till såväl småbarnspedagogiken som den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014) nämns mångsidig kompetens som ett centralt element i fostran. Mångsidig kompetens beskrivs även som färdigheter som krävs för att växa som människa och medborgare. De är väsentliga färdigheter med tanke på livskompetensen. Mångsidig kompetens innebär ändå inget separat läroämne, utan bör ingå i de andra ämnena. Hur undervisningen ordnas varierar mycket mellan olika daghem och skolor.
Karaktärsstyrkor är grundläggande faktorer för mänsklig handling, och de ger motivation och energi att fullfölja såväl kort- som långsiktiga planer. Karaktärsstyrkorna lägger grunden för att tillägna sig mångsidig kompetens. De är metafärdigheter som används för att uppnå andra färdigheter. Genom att främja karaktärsstyrkor lär man samtidigt ut mångsidig kompetens och erbjuder gedigna redskap för att vara och växa som människa.
I cirkeln nedan över mångsidig kompetens anges de karaktärsstyrkor som hänger ihop med respektive helhet ytterst i cirkeln. Genom att lära ut dessa främjar man samtidigt lärandet inom respektive delområde av den mångsidiga kompetensen.

Författare: Kaisa Vuorinen, Ph.D. forskare vid Helsingfors universitet och VD samt grundare av Positive Learning.

See the good 3

Dela inlägget

Facebook
LinkedIn
Twitter

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT

Georgi Dimitrov, chef för enheten Digital Utbildning vid Europeiska kommissionen, deltar i Nordic Track på SETT Digital kompetens är avgörande för varje lands konkurrenskraft även på global nivå, därför har vi bjudit in Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning att delta i Nordic Track på SETT.  Han kommer

Läs mer »
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!