Nordiskt perspektiv och EU:s strategier kring ökad konkurrenskraft

Georgi Dimitrov, chef för enheten “Digital Education” vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning kommer att presentera Europakommissionens arbete och mål på området digitalisering och ge en inblick i hur väl de nordiska länderna står sig. Norden har alltid legat väl till, men gör vi det fortfarande?

Under sin presentation kommer Dimitrov att fokusera på tre centrala områden:

  1. Digital kompetens: Hur står sig Norden jämfört med andra länder? En analys av var de nordiska länderna står idag när det gäller digital kompetens, i förhållande till andra länder för att ange några möjliga vägar framåt för att ytterligare stärka regionens position på den globala arenan.
  2. EUs digitala handlingsplan för utbildning: Vad syftar den till och vad betyder det för konkurrenskraften? Dimitrov kommer att dyka ner i den digitala handlingsplanens mål när det gäller digitalisering och dess betydelse för att stärka konkurrenskraften inom EU. Handlingsplanen är en central del av EU:s strategi för att främja digital utveckling och innovation.
  3. Översikt av medlemsstaternas initiativ: Slutligen kommer en översikt att ges över hur väl medlemsstaterna har utvecklat initiativ för att uppnå de uppsatta målen för att ge en tydlig bild av framstegen och de utmaningar som kvarstår.

Dela:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!