Alfamax

Alfamax har under 25 år utvecklat inkluderande läromedel i svenska för olika åldrar i både klass- och specialundervisning. Vi tror på en kombination av digitalt lärande, laborativt arbetssätt, läs- och skrivövningar och lättlästa böcker. Allt binds ihop till en röd tråd i svenska som bygger vidare där Bornholmsmodellen slutar.

Elever med olika behov
Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionsstöd till många av våra läromedel. Våra läromedel används av många olika målgrupper: nybörjare, normalläsare, elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, andraspråkselever, grundsärskola, äldre elever med särskilda behov m.fl. I de digitala övningarna finns ofta uppläsning av ord på lättare nivå och muntliga instruktioner. För elever som behöver utmaningar finns svårare övningar och möjlighet att välja högre svårighetsgrad av t.ex. ordförråd.

Besök vår monter
I montern visar vi digitala övningar i svenska för iPad, Chromebook, PC och Mac. De handlar om olika moment i svenska språket t.ex. ordkunskap, stavning, ordbildning, ordspråk, betoning, alfabetet, vokaler & konsonanter. Spelen utspelas i varierande miljöer. Kom till vår monter för att få en demoinloggning, som du kan använda till dina elever efter mässan. Du kan även prova spelen i montern och få handledning om du vill.

Vi visar även senaste nytt om våra andra läromedel i svenska: Bågen (fk-åk1), Pilen (åk 1-6) och Tre Läsvärldar (lättlästa ljudenliga böcker med uppföljning av elevens läsförståelse).

Tips! Få en röd tråd i svenska: Bornholmsmodellen-Bågen-Pilen. På SETT-mässans sista dag kommer även lärare som arbetar med Bornholmsmodellen vara i vår monter och visa material.

Kontakta oss

Scroll to Top