Alfamax

Dela produkten:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Beskrivning

Bågen förebygger läs- och skrivsvårigheter

Alla elever ska få lyckas! Bokstäverna presenteras i en genomtänkt ordning för att göra det lättare att knäcka den alfabetiska koden och förebygga läs- och skrivsvårigheter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat produktionstöd. Materialet är individanpassat så att alla elever kan arbeta i sin egen takt utifrån sin förmåga. Därmed kan nybörjare och läsare använda olika delar av Bågen.

Bågen övar bokstavsljud och form, avkodning, ordförståelse, ordbildning, läsförståelse och eget skrivande. För att aktivera flera sinnen innehåller Bågen olika typer av material. På SETT-dagarna visar vi delar av Bågenmaterialet: Bildlådan, Bågens Miniböcker, läs- och skrivövningar samt exempel på laborativa övningar. Allt material är ljudenligt. Några enstaka ordbilder ingår i en genomtänkt progression.

Allt fler skolor arbetar med Bornholmsmodellen-Bågen-Pilen för att få en röd tråd i svenska. Bågen kan användas i förskoleklass och åk 1, samt anpassade grundskolan, när eleven har uppnått tillräcklig språklig medvetenhet.

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top