Pedagogisk världsnyhet på SETT 2023

Barn förvärvar kunskaper bättre om lärandet kombineras med fysisk aktivitet. Trots kunskapen om detta så stöter skolan ändå på problem på vägen. Kan pedagogiska labyrinter vara en del av lösningen?
I Lekbarns monter på SETT 2023, kunde besökare både få se och prova på en prototyp av företaget Intragates pedagogiska labyrint.