Elaine Munthe

Biografi

Elaine Munthe är professor i pedagogik och chef för Kunnskapssenter for Utdanning, ett nationellt centrum som sedan 2019 är baserat vid Universitetet i Stavanger. Hennes forskningskarriär sträcker sig över flera decennier, och hon har undersökt ämnen som mobbning i skolor, lärares arbete i klassrum, lärares professionella lärande och användning av kunskap, samt hur vi kvalificerar oss för undervisning genom lärarutbildningar. Hon ledde projektet “Digitalisering i grunnopplæring”, även känt som “GrunnDig”, som finansierades av det norska utbildningsdirektoratet. Projektgruppen bestod av forskare från tre universitet/högskolor och sammanfattar kunskap om användning av digitala lärresurser, samt resultat från en stor enkätundersökning bland lärare om bland annat deras egen användning och bedömning av kompetens.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!