Daniel Eskilson

Biografi

Daniel är biträdande utbildningsdirektör i Uppsala kommun och har en bakgrund som lärare i filosofi och historia samt som skolledare inom fristående verksamheter och Statens institutionsstyrelse.

Scroll to Top