Angelika Danielsson Friberg

Biografi

Angelika har disputerat på medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. Ett stort intresse för undervisning gjorde att hon vidareutbildade sig till lärare. Engagemanget för forskning och utveckling fortsatte men fokus har bytts från naturvetenskaplig till ämnesdidaktisk forskning. Hon arbetar nu som lärare, handledande lektor för FoU-projekt i Uppsala kommun samt driver forskningsprojekt inom ULF i samverkan med Uppsala universitet.

Scroll to Top