Mediekompass

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. På Mediekompass finns material för skolans alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med hjälp av nyhetsmedierna i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt.

Lärare, bibliotekarier och andra pedagoger hittar på Mediekompass allt från nutidskryss med frågor hämtade från det senaste nyhetsflödet, i syfte att uppmuntra kontinuerlig nyhetsbevakning hos eleverna, till kompletta lektionsupplägg.

Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och Tidningsutgivarna (TU).

Kontakta oss

Scroll to Top