Buhobox

Buhobox

Välkommen till Buhobox
– din skolsociala verktygslåda

Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.

Kontakta oss

Scroll to Top