Allbry

Allbry

Om oss

Elevhälsa Online

Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan.

Med Allbry får skolan en komplett digital plattform för skolans samtliga elevhälsofunktioner – för en förebyggande, psykosocialt tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa.

Plattformen tillhandahåller funktioner för kommunikation så som chatt och videosamtal, bokning av samtal, rapportering, kartläggning, statistik samt enkäter och check-ins. Syftet med tjänsten är att underlätta elevhälsans arbete samt tillgängliggöra insatserna.

Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven.

Plattformen gör det samtidigt möjligt för skolan att arbeta träffsäkert i det systematiska kvalitetsarbetet genom insiktsfull statistik om samtal, oro och välmående hos elever, klasser och skolan.

Allbry erbjuder även digital, fysisk och digifysisk resurstilldelning av elevhälsopersonal. Med Allbry kan skolan förstärka eller komplettera sitt elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis. Allbry har den samlade kompetensen oavsett behov av kurator, SYV eller specialpedagog.

Med Allbry står eleven i centrum och ger personal och skolhuvudmän visuella insikter för rätt insatser i god tid.

Produkter

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top