Konferens SETT2016

Konferens SETT2016

Vill du ha programmet direkt i din mobil?

Ladda ner SETTs event-app!

Här finns allt du behöver veta för att få ut det mesta av ditt besök på SETT: 

  • Hela konferensprogrammet
  • Gör ditt eget schema
  • Håll koll på alla aktiviteter och utställare
  • Utvärdera föreläsningarna 
  • Få den senaste informationen 

Ladda ner appen ”SETT” via App StoreGoogle Play eller Microsoft Store.

Ladda ner programmet som pdf här.

Uppdelningen under de olika dagarna

Styrnings- och ledningsspåret pågår 26-27 april och riktar sig till alla skolledare, rektorer, förskolechefer, tjänstemän och politiker. I det allmänna lärar- och pedagogspåret den 26-27 april är mycket av innehållet riktat mot grundskola inklusive fritidshem. Den 28 april kommer huvuddelen av innehållet vara riktat mot förskola, förskoleklass och gymnasieskola.

Självklart finns det ett utbud för alla inriktningar under de tre dagarna, som har utgångspunkt i våra definierade teman, mer om dessa hittar du här.

Föreläsningar

10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Katarina Svenning
Läser du serier för vuxna och vill ha lite tips på hur dessa skulle kunna användas i engelskundervisningen? Eller tänker du att serietidningar är något för små barn och något man gör på fritiden och inte i skolan? Dags att tänka om. Föreläsningen riktar sig till dig som vill få tips på serier som funkar och hur man kan jobba med serier på olika sätt – som verktyg för sammanfattning – för att träna lässtrategier – för att öva talspråk på främmande språk – hur serien kan vara ett verktyg som underlättar ämnesövergripande undervisning. Du får även tips på hur man kan skapa serier både digitalt och analogt.
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Sissela Nutley Bergman
Sissela som är doktor i kognitiv neurovetenskap kommer att prata om den senaste forskningen som rör hjärnans formbarhet och utveckling. Här diskuteras om man kan träna sin koncentrationsförmåga och om detta leder till att man lär sig bättre i skolan?
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Anna Åkerfeldt, Jenny Hägg, Uno Fors, Anna Carlsson
Hur kan vi i skolan arbeta för att elever får möjlighet att utveckla de förmågor de behöver för att kunna leva och verka i ett digitalt och globalt samhälle? Och hur vet vi att vi utmanar dem på rätt nivå? ”Collaborative Assessment Alliance” är ett internationellt utvecklingsprojekt som försöker ta reda på just detta. Den svenska medverkan drivs av SKL i samarbete med 6 kommuner och beforskas av Stockholms Universitet. Projektet kommer att vara avslutat till årsskiftet 16/17 och under föreläsningen får du höra om våra efterenheter hittills samt se en av de färdiga problemlösningsuppgifterna.
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Sanna Wolff
Låt dina elever prova livet för barn på flykt genom att helt enkelt kliva in i deras värld. Mitt nya hem är en interaktiv berättelse där eleven utforskar ett av världens största flyktingläger. Genom spelifierade sätt att navigera och interagera möjliggörs att på ett lustfyllt sätt lära sig om en aktuell fråga. Sanna Wolff, projektledare och opinionsbildare på barnrättsorganisationen Plan International, guidar genom den webbaserade upplevelsen som är full av övningar och realistiska uppdrag.
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Sofia Kruth
Är 3D en separat och fristående del i undervisningen – eller en del av helheten? Passar tekniken in i det formativa arbetssättet? The 3D Classroom är en mjukvara i 3D med ämnesmoduler för biologi, fysik, kemi, matematik, teknik och geografi utan ljud och text. Genom ny teknik kan vi fånga och hålla elevernas intresse längre, men vi behöver planera och strukturera undervisningen och sammanhanget så att tekniken inte bara är en ”kul grej”. Under Sofias presentation får du se konkreta exempel på hur hon har använt sig av 3D i undervisningen för att synliggöra lärande, konkretisera abstrakta fenomen såsom fotosyntes, hjälpa eleverna bli resurser för varandra och ägare av sitt eget kunskapande i en elevaktiv klassrumsmiljö. Du får ta del av elevernas reaktioner och se exempel på hur eleverna lär av och med varandra.
Sätt på dig 3D-glasögonen och följ med!
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Siavosh Derakhti
Om Siavosh Derakhti är framtiden kan vi känna oss lugna. Endast 24 år gammal har han gjort mer för att motverka rasism och antisemitism än vad de flesta gör under en livstid. När Obama var i Sverige var Siavosh den enda presidenten bad om att få träffa. Siavosh Derakhti har själv genomgått en personlig resa som uträknad, genom en besvärlig skolgång och utanförskap. Genom sitt arbete har han jobbat med att motverka utanförskap, intolerans, antisemitism, islamofobi och rasism för barn- & ungdomar i Malmö och hela Sverige.
10.00-10.45 Tisdag 26 april 
Talare: Glenn "Max" McGee
Our students are growing up in rapidly changing world, and we must urgently prepare them to succeed in careers that don’t yet exist, solve problems we have not yet imagined, and contribute in novel ways to advancing the human condition. Doing so requires a bold vision, personalized learning, innovative teaching and adaptive technologies. It also requires that we redefine success beyond “college readiness” and strive to nurture curiosity, creativity and resilience. Max McGee, Superintendent Palo Alto schools – the heartbeat of Silicon Valley – will share pioneering programs and powerful practices that are transforming teaching and learning and empowering all students to achieve their fullest intellectual, social, and creative potential.
10.10-11.10 Tisdag 26 april 
Talare: Carl Heath
Med industrisamhället i backspegeln träder vi in i ett digitaliserat interaktionssamhälle. Seminariet syftar till att beskriva vilken riktning samhälle och teknologi färdas åt, och vilka konsekvenser får detta för skolan. Vi gläntar på dörren till framtiden, och ser på vilka teknologier och samhällstrender som påverkar dagens och morgondagens skola och elevens möjligheter och förutsättningar i den.
11.15-12.00 Tisdag 26 april 
Talare: Ulrika Ahlqvist
Ulrika Ahlqvist håller en inspirerande föreläsning om hjärnan, byggd på aktuell och banbrytande hjärnforskning. Ulrika har paketerat komplicerad kunskap till en energifylld föreläsning där humor och aha-upplevelser går hand i hand. Allt med avstamp i tankeväckande vetenskapligt arbete. Föreläsningen blir ett mentalt vitamintillskott, ett spännande äventyr in i din egen hjärna. Med tio goda vanor visar Ulrika hur du bäst går framåt, en unik föreläsning som fokuserar på hjärnhälsan. Den tar även med din hjärna på en oväntad omloppsbana utanför boxen. Häng med, bryt gamla mönster och skapa en ny mental infrastruktur!
11.15-11.45 Tisdag 26 april 
Talare: Malin Ekberg, Sara Persson
För två år sedan startade vi genom ett studiebesök en fantastisk resa mot en digitaliserad lärmiljö. En miljö som idag inspirerar hela förskolesverige. Genom Sara Perssons kreativa idéer och billiga lösningar får hon både pedagoger och chefer att intressera sig för digitala verktyg och en digitaliserad lärmiljö för barn och pedagoger. Vi kommer att berätta om vår resa, om chefskap som påverkar enskilda pedagoger. Om att våga lyckas med att få andra att lyckas för barnens skull.
11.15-12.00 Tisdag 26 april 
Talare: Linda Larsson
Följ med in i klass 7A och deras arbete med programmering i appar och på webben. Linda låter inte deras kunskaper stannar där utan de får också möjlighet att inta en lärarroll och undervisa elever i lägre åldrar om programmering och får visa sina kompetenser. Eleverna samarbetar aktivt med en lokaltidning så webbpublicering, där de har möjlighet att skriva: "För ungdomar av ungdomar". Här har de en egen sajt, Hebbe! där de får möjlighet att nå riktiga mottagare. Ta del av framtida projekt med KomTek där Linda och eleverna kommer programmera EV3 Mindstorm-robotar och använda 3D-skrivare i teknikundervisningen för att lösa problem. Formativ bedömning och att bjuda in eleverna i lärprocessen är givna delar i Linda undervisning.
11.30-12.15 Tisdag 26 april 
Talare: Jenny Edvardsson
Att arbeta inkluderande handlar om att skapa en undervisning där alla kan få vara med och delta utifrån sina förutsättningar. Under föreläsningen får du följa med in i Jenny Edvardssons klassrum och undervisningen i svenska och historia. Du får konkreta tips och idéer på allt ifrån hur du kan arbeta stöttande genom att modellera, använda tankekartor och skrivmallar till hur du kan låta den digitala tekniken bli ett stöd för och vid lärande. Alla tips och idéer kopplas till relevant och aktuell forskning.
11.30-12.15 Tisdag 26 april 
Talare: Anna Josefsson, Johan Klavins
Är 3D-printern bara en dyr, häftig leksak eller kan den faktiskt tillföra något till lärandet? I klass ett och två på Venhagskolan genomfördes ett spännande projekt där man på ett naturligt sätt kunnat väva in 3D-printing, 3D-modellering och programmering i ett redan befintligt arbetsområde. Under föreläsningen berättar Anna om arbetet och idèn att använda 3D-printern. Hon involverade Johan i projektet och tillsammans jobbade de fram ett koncept som visade sig mycket lyckat på flera sätt.
11.30-12.15 Tisdag 26 april 
Talare: Torun Persson Dehlin
Arbetet med elevledda utvecklingssamtal innebär att alla elever får förutsättningar att vara medskapare i sitt lärande. Ansvar och inflytande gör elever mer motiverade. När elever får överblick över sin kunskapsutveckling kan de också förmedla den till vårdnadshavare i ett samtal som har visat sig ge dem mer insyn i elevens resultat, möjligheter och behov än ett traditionellt samtal. Torun berättar hur ni kan komma igång med elevledda utvecklingssamtal på er skola.
11.30-12.15 Tisdag 26 april 
Talare: Karin Källander, Sara Lindqvist
För vissa av våra elever är det en utmaning att läsa eller att kunna ta till sig det som står. För andra fastnar orden inte på pappret. I skolans textbaserade värld behöver vi ständigt hitta nya tillvägagångssätt för att ge alla elever möjligheten att lyckas. Sara och Karin visar hur en Ipad kan komplettera och förändra den ordinarie undervisningen. Visste du att man till exempel kan diktera på många olika språk, att både tryckt och digital text kan läsas upp med talsyntes och att inlästa läromedel är tillgängligare än någonsin?
12.50-13.20 Tisdag 26 april 
Talare: Marianne Ekman Rising, Per Wadman
Hur kan man ta sig an digitaliseringen och vilken roll kan förstelärare och skolledare ha i det ständiga förändringsarbetet? Hur kan man använda rön från organisationsforskning? Hur använder man nätverk? Hur kan IKT bli en katalysator för didaktisk utveckling, insikt och bildning och inte bara ett verktyg? Vi lyfter fram betydelsen av förändringsledning över etablerade gränser mellan ämnen, nivåer, skolor och förvaltning, mellan hem och skola liksom styrkan i kollegialt lärande och capacity buildning.
13.00-13.45 Tisdag 26 april 
Talare: Malin Broberg
Malin Broberg ger oss verktyg och den tydliga struktur som krävs för att jobba med utmaningsbaserat lärande. En pedagogisk modell som utgår från elevernas intressen och som innebär att de tar sig an verkliga utmaningar både i närsamhället och globalt. Ni får även träffa elever som ger er elevperspektivet och som visar upp exempel på sina projekt. Att jobba med utmaningsbaserat lärande stärker elevernas, självkänsla, kreativitet, nyfikenhet och förmåga att tänka nytt, förmåga att lära och ta ansvar för den egna lärprocessen, kommunikativa förmåga och språk, förmåga att samarbeta, nätverka och social kompetens, förmåga att tänka kritiskt och empati. Förmågor/kompetenser som beskrivs i ”21 st century skills”.
13.00-13.45 Tisdag 26 april 
Talare: Lotta Bohlin
#‎LondonTourGuide‬ är en rik uppgift där eleverna under flera veckors tid läser på om olika viktiga platser i London. Sedan skriver de egna texter, övar på muntlig presentation, på rollen som tour guide, arrangerar sevärdheter på skolan genomför en presentation, en #LondonTourGuide, tillsammans med en grupp kamrater. Arbetet berör samtliga kunskapskrav i engelska och innehåller en stor variation av skapande, digitala verktyg och interaktion. Inte minst tillsammans med Lottas alias "Lucy" som visar vägen.
13.15-14.00 Tisdag 26 april 
Talare: Elisabet Jagell
Hur kan digitala verktyg användas för att synliggöra elevernas kunskaper? Hur kan digitala verktyg användas för att befästa och fördjupa ord och begrepp på ett lustfyllt sätt? I föreläsningen visar Elisabet flera konkreta exempel på hur du med enkla verktyg kan involvera eleven i lärandet med hjälp av film, ljudinspelningar och lekfulla appar. Exemplen kommer från slöjdsalen, men passar även utmärkt i det vanliga klassrummet.
13.15-14.00 Tisdag 26 april 
Talare: Neta Frykman, Helena Fredriksson
I vår verksamhet på fritidshemmet så utgår vi från arbetet med de värdegrundande förmågorna ”Att vara sig själv, Samarbete, Vänlig och Nyfiken”. Vi använder oss bl a av digitala verktyg utifrån temat ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” men även inkludering och lärmiljöer. Hur kan vi väcka intresset hos våra elever att bli aktiva producenter istället för passiva konsumenter?