Kristina Thunberg

Biografi

Kristina är SO-lärare på Tegelhagsskolan i Sollentuna och har som förstelärare ett ansvar för att ämnesövergripande arbete planeras, genomförs och utvärderas. Som förstelärare deltar även Kristina i den grupp som planerar och genomför aktiviteter för fortbildning för samtliga SO-lärare i kommunen. Genom de många åren i Sollentuna har Kristina deltagit från början i digitaliseringsprocessen samt satsningen på inkludering. Detta har bidragit till förnyade didaktiska grepp och metoder i klassrummet som underlättat variation och som gett ökat lärande för elever. Kristinas intresse är att de utvecklingssatsningar som görs i skolan ska ge verkliga förändringar i klassrummet mot ökat lärande. Att bidra till att fostra samhällsmedborgare som nu och i framtiden tar ansvar för ett hållbart samhälle är ett uppdrag som Kristina anser är självklart och av största vikt.

Scroll to Top
popup

Get your ticket

Don’t miss out on SETT Stockholm, click below to register and secure your spot today!

popup

Hämta din biljett

Missa inte SETT Stockholm, klicka nedan för att registrera dig och säkra din plats redan idag!