Jannie Jeppesen

Biografi

Jannie Jeppesen is the CEO of Swedish Edtech Industry, the trade organization for edtech companies. Digitalization of the education system and change management have been recurring themes for Jannie, both as a teacher, principal, and consultant in digital competence, lifelong learning, and the digitalization of education. She serves as the vice-chairperson of the European Edtech Alliance and addresses these issues from a European perspective as well.

Översättning: Jannie Jeppesen är vd på Swedish Edtech Industry, branschorganisationen för edtechbolag. Digitalisering av utbildningssystemet och förändringsarbete har varit en röd tråd för Jannie, både som lärare, rektor och konsult inom digital kompetens, livslångt lärande och digitalisering av utbildning. Hon är vice ordförande i European Edtech Alliance och arbetar med dessa frågor även i ett europeiskt perspektiv.

Scroll to Top