David Lindberg

Biografi

David Lindberg är en erfaren politisk strateg och ledare, och är nuvarande statssekreterare i Utbildningsdepartementet sedan 2022. Tidigare har han haft chefsroller hos Svenska bostäder och varit kanslichef för Liberalernas kansli i Stockholm. Hans bakgrund inkluderar även arbete i Sveriges riksdag och ledande positioner inom Liberala studenter. Davids ansvarsområden rör främst utbildningspolitik med fokus på förskola och grundskola.

Scroll to Top